Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.142516.5.2012

  uchwała nr XVIII/128/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ośrodków Zdrowia w Górnie

 • DZ. URZ. 2012.142416.5.2012

  uchwała nr XVIII /126/2012 Rady Gminy Górno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.142316.5.2012

  uchwała nr 9/XVIII/12 Rady Gminy w Mniowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Mniów

 • DZ. URZ. 2012.142216.5.2012

  aneks nr 1 Starosty Sandomierskiego z dnia 7 marca 2012r. do porozumienia zawartego w dniu 16.02.2011 pomiędzy Starostą Sandomierskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św.


 • DZ. URZ. 2012.142116.5.2012

  uchwała nr XIX/126/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.142016.5.2012

  uchwała nr XIX/124/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.141916.5.2012

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Opatowiec na lata 2012 -2016 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. 2012.141816.5.2012

  uchwała nr XIX/120/2012 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Opatowiec"

 • DZ. URZ. 2012.141716.5.2012

  uchwała nr XII/71/2012 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. 2012.141615.5.2012

  porozumienie nr 155/2012 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 maja 2012r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim Bożentyną Pałką- Korubą, zwanym dalej ?Powierzającym? a Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty w Kielcach Małgorzatą Muzoł, zwanym dalej ?Przyjmującym? w sprawie powierzenia zadań w zakresie udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych systemu informacji oświatowej (SIO)

 • DZ. URZ. 2012.141515.5.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 14 maja 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Stopnicy przeprowadzonych w dniu 13 maja 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.141415.5.2012

  uchwała nr XVI/100/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie im. Ireny Mrożewskiej w Nagłowicach

 • DZ. URZ. 2012.141315.5.2012

  uchwała nr XVI/99/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jędrzejowie

 • DZ. URZ. 2012.141215.5.2012

  uchwała nr XVI/97/2012 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • DZ. URZ. 2012.141115.5.2012

  uchwała nr XIV/105/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/95/2012 z dnia 14.02.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.141015.5.2012

  uchwała nr XIV/104/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.140915.5.2012

  uchwała nr XIV/103/2012 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2012r?.

 • DZ. URZ. 2012.140815.5.2012

  uchwała nr XV/169/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2012 roku

 • DZ. URZ. 2012.140715.5.2012

  uchwała nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.140615.5.2012

  uchwała nr XIX/108/2012 Rady Gminy Mirzec z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirzec?.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.