Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2009.4.88.1.2009

  uchwała nr XXX/271/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IX/65/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku dotyczącej zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2009.4.78.1.2009

  uchwała nr XXII/142/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/137/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Osiek

 • DZ. URZ. 2009.4.68.1.2009

  uchwała nr XX/131/08 Rady Miejskiej w Osieku z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok

 • DZ. URZ. 2009.4.58.1.2009

  uchwała nr XI/56/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2009r.


 • DZ. URZ. 2009.4.48.1.2009

  uchwała nr VII/41/2008 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 18 września 2008r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na lata 2008-2032? dla Gminy Bodzentyn

 • DZ. URZ. 2009.3.37.1.2009

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO 4110-185(3)/2008/245/MM/2040 z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dalszego prowadzenia działalności objętej koncesją dla Syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ?BUGAJ? Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Starachowicach

 • DZ. URZ. 2009.2.26.1.2009

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki Nr OŁO-4210-71(5)/2008/2648/VIII/BG z dnia 31 grudnia 2008r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie

 • DZ. URZ. 2009.1.15.1.2009

  uchwała nr XXVII/199/2008 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 października 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2014

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.