Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XXII/40/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach; zasad zwalniania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, od obowiązku realizacji obniżonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XXII/39/12 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/13/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Giżycko

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.216.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.213.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2012r.


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XVI/139/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczytno - Śródmieście jednostka A - ulica Tadeusza Kościuszki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XXIII/185/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Szczytno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.218.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XXII/182/2012 Rady Gminy Szczytno z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli świadczących pracę w zakresie pomocy psychologiczno ? pedagogicznej zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczytno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie nadania nazw ulicom w mieście Lidzbark.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XIX/166/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XIX/165/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2329.8.2012

  uchwała nr XIX/162/2012 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/336/10 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 30 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Lidzbark oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2323.8.2012

  uchwała nr XX.112.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Stare Juchy (dz. nr 555, 556/1), gmina Stare Juchy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2323.8.2012

  uchwała nr XX.111.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gorło (dz. nr 109/8, 49/1, 66 i cz. dz. nr 93), gmina Stare Juchy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2323.8.2012

  informacja nr WCC/1081F/4363/W/OGD/2012/MB , PCC/1056E/4363/W/OG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2323.8.2012

  informacja nr WCC/446-ZTO-D/1331/W/OGD/2012/MM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2323.8.2012

  informacja nr Nr WCC/1205C/18847/W/OGD/2012/CW i Nr PCC/1174D/18 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2323.8.2012

  decyzja nr OGD - 4210-32(12)/2012/819/IX/KG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2317.8.2012

  obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania błędu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2317.8.2012

  uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Jeziorany

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.