Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2317.8.2012

  uchwała nr XIX/161/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/127/12 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 26 marca 2012r.w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lidzbark spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2317.8.2012

  uchwała nr XXI/98/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowywania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godkowo, ze środków budżetu gminy w formie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2317.8.2012

  uchwała nr XX/165/2012 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 30 maja 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkół publicznych na terenie Gminy Lidzbark Warmiński

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  sprawozdanie nr 1/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 22 czerwca 2012r. z wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2011 rok


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  obwieszczenie Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  zarządzenie nr 39/2012 Burmistrza Olsztynka z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztynek za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  zarządzenie nr 24/12 Wójta Gminy Działdowo z dnia 6 marca 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  porozumienie nr Dr.7225.5.2012 Burmistrza Susza z dnia 28 marca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  uchwała nr XXXV/265/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Mrozy Wielkie i Regiel gmina Ełk

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2316.8.2012

  rozporządzenie nr 3 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 sierpnia 2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w pasie drogi granicznej i strefie nadgranicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  zarządzenie nr 29/2012 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 19 kwietnia 2012r. W sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr VI/2/2011 Zgromadzenia Związku Gmin "Barcja" w Kętrzynie z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin "Barcja" na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr XVIII / 97 / 2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr OR.BR.0007.43.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Kromera w Lidzbarku Warmińskim.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr OR.BR.0007.42.2012.EK Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr XXI/186/2012 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr XVII/115/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pasym.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr XVI/114/2012 Rady Gminy w Budrach z dnia 1 czerwca 2012r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.194.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2314.8.2012

  uchwała nr XIII/82/12 Rady Gminy Dubeninki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dubeninki.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.