Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/25/9/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. zmieniająca Statut Gminy Płośnica.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/21/5/2011 Rady Gminy Płośnica z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płośnica w obrębie geodezyjnym Gródki.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/20/4/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/19/3/2011 Rady Gminy w Płośnicy z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Płośnicy z dnia 10 listopada 2010 (Nr XXXV/201/52/2010) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr I/7/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i naliczania odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr I/5/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, działającymi na terenie gminy Pasłęk, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr I/4/11 Rady Miejskiej w Pasłeku z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie nadania nazwy placowi w Pasłęku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Grunwald

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie: Ustalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr Nr V/51/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/43/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.371.1.1

  uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.