Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2313.8.2012

  obwieszczenie nr 1.2012 Przewodniczącego Rady Powiatu w Giżycku z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Giżyckiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2313.8.2012

  informacja nr 2.2012 Wójta Gminy Stare Juchy z dnia 9 sierpnia 2012r. Zestawinie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za I półrocze 2012r, położonych na terenie Gminy Stare Juchy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2313.8.2012

  uchwała nr II/19/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2313.8.2012

  uchwała nr II/11/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Rychlikach


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr II/10/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rychliki.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr II/5/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2012 roku.?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XVIII/175/12 Rady Gminy Mrągowo z dnia 31 lipca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/122/08 Rady Gminy Mrągowo z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mrągowo w latach 2008-2013

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXII/25/12 Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Żabiny.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXII/308/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw Gminy Pisz

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXI/299/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie pozbawienia drzew statusu pomnika przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXI/298/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe dla zawodników i trenerów

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XX/283/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 maja 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia części ulicy Wojska Polskiego kategorii drogi gminnej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXIII/148/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXIII/145/12 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia programu walki z bezdomnością zwierząt na terenie gminy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XIX/135/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 26 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XXI.120.2012 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stare Juchy.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XIX/121/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Barciany

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XX/165/12 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Górowo Iławeckie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  uchwała nr XVII/153/12 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.2213.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.211.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 sierpnia 2012r.

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.