Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1323.4.2012

  uchwała nr XVIII/156/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 5 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ryn na 2012 r.?

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1323.4.2012

  uchwała nr XVIII/113/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych Gminy Kolno zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, rozmiaru tych zniżek oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1323.4.2012

  uchwała nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Kolno z dnia 30 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1323.4.2012

  uchwała nr XXX/207/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ełk??


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1223.4.2012

  uchwała nr ORN.0007.20.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1223.4.2012

  uchwała nr ORN.0007.17.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian Statutu Gminy Olecko.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1223.4.2012

  uchwała nr XIII/117/2012 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Szczycieńskim w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1219.4.2012

  uchwała nr XXII/135/12 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Barczewo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1219.4.2012

  uchwała nr XVIII/156/2012 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/52/2011 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Kozłowo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1219.4.2012

  uchwała nr XXX/204/2012 Rady Gminy Ełk z dnia 30 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w części wsi Buczki, gmina Ełk.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1219.4.2012

  uchwała nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulic Parkowa i Gajowa w mieście Węgorzewo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1219.4.2012

  obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Gmin ,,Barcja" siedzibą w Kętrzynie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.99.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 16 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  uchwała nr XVI.99.2012 Rady Powiatu w Giżycku z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  decyzja nr OWA-4210-25(4)/2012/13859/IIzm2/RW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany II taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zatwierdzonej w części dotyczącej źródeł ciepła i sieci cieplnych zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach: Biskupiec, Giżycko, Orzysz, Gołdap, Bartoszyce oraz Morąg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  decyzja nr OGD?4210?72(17)/2011/2012/430/III/BB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.95.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 kwietnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  uchwała nr XIII/117/2012 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie gminy miejskiej Szczytno i Gminy Szczytno.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  uchwała nr XVIII/129/2012 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Gołdapskiemu oraz jego jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.1216.4.2012

  uchwała nr XIII-136/2012 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 1 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

< >
zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.