Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.228.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.208.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.228.8.2012

  uchwała nr XVII/129/12 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sępopol.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.228.8.2012

  uchwała nr XVI/81/12 Rady Gminy Srokowo z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania z pracowni komputerowych i ze świetlic wiejskich Gminy Srokowo i sal w Domu Kultury w Srokowie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.228.8.2012

  uchwała nr XIX/113/2012 Rady Gminy Wieliczki z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.228.8.2012

  uchwała nr XXII/24/12 Rady Gminy Rybno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno w obrębie geodezyjnym Naguszewo.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.228.8.2012

  uchwała nr XIX/134/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały, dotyczącej ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntów, będących własnością Gminy Elbląg.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  zarządzenie nr 0050.9.2012 Rady Gminy Lubomino z dnia 28 marca 2012r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  informacja Starosty Ostródzkiego z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla gminy Miłakowo bez miasta Miłakowo w powiecie ostródzkim

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.195.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 6 lipca 2012r. Porozumienie zawarte w dniu 6 lipca 2012 r. w Ełku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  uchwała nr XX/36/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  uchwała nr XX/35/2012 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kisielic w 2012 r."

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.196.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 24 lipca 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  uchwała nr XXIII/178/12 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.206.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 2 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.227.8.2012

  uchwała nr XXIV/435/12 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztyna terenów zieleni wokół Starego Miasta przy ul. Feliksa Nowowiejskiego ? dla terenu usług 2UT.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.226.8.2012

  decyzja nr OGD?4210?26(17)/2012/1331/XII/KK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 sierpnia 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.226.8.2012

  uchwała nr XXI/200/2012 Rady Gminy Iława z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Iława.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.226.8.2012

  uchwała nr XXI/195/2012 Rady Gminy Iława z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Iława.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.226.8.2012

  uchwała nr XVIII/127/2012 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie : postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.