Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270119.6.2012

  uchwała nr XXIX/209/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrówka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.270019.6.2012

  uchwała nr XXIX/208/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 28 maja 2012r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Dąbrowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269919.6.2012

  porozumienie Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo; Burmistrza Miasta Nekla ; Burmistrza Miasta Pobiedziska ; Prezydenta Miasta Gniezna; Wójta Gminy Gniezno w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269819.6.2012

  informacja nr 1 Starosty Wrzesińskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269719.6.2012

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Perzów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269619.6.2012

  uchwała nr XII/120/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269519.6.2012

  uchwała nr XV/145/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Kościan w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269419.6.2012

  uchwała nr XV/140/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kościana

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269319.6.2012

  uchwała nr XV/139/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pomocy społecznej ? Dom Dziennego Pobytu w Kościanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269219.6.2012

  uchwała nr XV/138/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do udzielania pomocy w zakresie dożywiania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269119.6.2012

  uchwała nr XV/137/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.269018.6.2012

  aneks nr 1 Zarządu Powiatu Średzkiego, Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 31 maja 2012r. do Porozumienia o realizacji zadań z dnia 30.12.2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268918.6.2012

  porozumienie nr - Burmistrza Miasta Śrem; Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268818.6.2012

  uchwała nr XVII/188/12 Rady Gminy Kościan z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pelikanie - obręb wsi Czarkowo, Kokorzyn i Sierakowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268718.6.2012

  uchwała nr XVII/130/12 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268618.6.2012

  porozumienie nr RGP/3/2012 Burmistrza Trzcianki; Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 maja 2012r. w sprawie współdziałania z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim przy realizacji zadania z zakresu promocji przez kulturę

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268518.6.2012

  porozumienie międzygminne nr GOPS.223.1.2012/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce; Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2012r. w sprawie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udostępnieniu miejsc w dziennym ośrodku wsparcia ? środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Nowych Skalmierzycach. 

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268418.6.2012

  porozumienie Burmistrza Miasta Murowana Goślina ; Burmistrza Miasta Oborniki z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacjipublicznego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268318.6.2012

  zarządzenie nr 15/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rydzyna za 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268218.6.2012

  uchwała nr XVI/103/2012 Rady Gminy Doruchów z dnia 28 maja 2012r. w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.