Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Wielkopolskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268118.6.2012

  uchwała nr XXI / 195 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę nr XLVII /437/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.268018.6.2012

  uchwała nr XXI / 193 / 12 Rady Gminy Suchy Las z dnia 31 maja 2012r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchym Lesie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267918.6.2012

  uchwała nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wolsztyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267818.6.2012

  uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Obrzycko z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Obrzycko na rok 2012.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267718.6.2012

  porozumienie Wójta Gminy Gizałki ; Zarządu Powiatu Pleszewskiego z dnia 31 maja 2012r. w sprawie powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w zakresie utworzenia i prowadzenia gimnazjum dwujęzycznego w Pleszewie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267618.6.2012

  uchwała nr XIII/76/2012 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały XXV/187/2009 Rady Gminy Pępowo z dnia 18 czerwca 2009 dotycząca zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pępowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267518.6.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Piły; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Piła realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji imprez kulturalnych w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267418.6.2012

  porozumienie Wójta Gminy Miasteczko Krajeńskie; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 marca 2012r. w sprawiew powierzenia Gminie Miasteczko Krajeńskie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji imprez kulturalnych w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267318.6.2012

  porozumienie Burmistrza Łobżenicy; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Łobżenica realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji imprez kulturalnych w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267218.6.2012

  porozumienie Wójta Gminy Kaczory; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 5 marca 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267118.6.2012

  porozumienie Wójta Gminy Białośliwie; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 7 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Białośliwie realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji imprez kulturalnych w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267018.6.2012

  uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 31 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266918.6.2012

  zarządzenie nr 24/2012 Burmistrza Miasta Sompolno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sompolno za rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266818.6.2012

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.- I.4131.2.29.2012.3 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2012r. wskazujące że uchwała Nr XVII/93/2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Krzemieniewo - została wydana z naruszeniem prawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266718.6.2012

  uchwała nr XVII. 93.2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzemieniewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266618.6.2012

  uchwała nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kostrzyn w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266518.6.2012

  zarządzenie nr 105/2012 Burmistrza Krzyża Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2012r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266418.6.2012

  porozumienie Wojewody Wielkopolskiego; Wójta Gminy Przemęt z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266318.6.2012

  zarządzenie nr 22/2012 Burmistrza Książa Wielkopolskiego z dnia 14 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.266218.6.2012

  porozumienie Rady Miasta i Gminy Wysoka; Zarządu Powiatu w Pile z dnia 2 marca 2012r. w sprawie powierzenia Gminie Wysoka realizacji zadań własnych powiatu z zakresu kultury polegających na organizacji imprez kulturalnych w roku 2012

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.