Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9947.5.2012

  uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9937.5.2012

  uchwała Nr XXI/170/2012 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Dębno".

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9927.5.2012

  uchwała Nr XV/88/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Radowo Małe

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9917.5.2012

  uchwała Nr XV/87/2012 Rady Gminy Radowo Małe z dnia 28 marca 2012 r. Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury ? Gminnego Ośrodka Kultury w Radowie Małym i nadania jej statutu


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9907.5.2012

  uchwała Nr XV/82/12 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bierzwniku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9897.5.2012

  uchwała Nr XX/163/12 Rady Gminy Rewal z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9887.5.2012

  uchwała Nr XVI/178/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy Oliwki w miejscowości Siadło Dolne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9877.5.2012

  uchwała Nr XVI/176/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9867.5.2012

  uchwała Nr XVI/170/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/102/03 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kołbaskowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9857.5.2012

  uchwała Nr XVI/169/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/321/05 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kołbaskowo.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9847.5.2012

  uchwała Nr XVI/168/2012 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9832.5.2012

  uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania nazw ulicom

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9822.5.2012

  uchwała Nr XXIV/151/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C-Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo-obszar C5.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9812.5.2012

  uchwała Nr XXIV/150/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej C - Darłówko Wschodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ? obszar C4.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9802.5.2012

  uchwała Nr XXIV/149/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ? obszar B4.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9792.5.2012

  uchwała Nr XXIV/148/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki strukturalnej B - Darłówko Zachodnie położonej na obszarze Gminy Miasto Darłowo ? obszar B2.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9782.5.2012

  uchwała Nr XXI/243/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Mielenko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9772.5.2012

  uchwała Nr XXI/242/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Chłopy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9762.5.2012

  uchwała Nr XXI/241/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Sarbinowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.9752.5.2012

  uchwała Nr XXIII/195/2012 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.