Logowanie

Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Zachodniopomorskiego

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95427.4.2012

  uchwała Nr XVIII/121/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Resko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95327.4.2012

  uchwała Nr XIII/204/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95227.4.2012

  uchwała Nr XIII/205/2012 Rady Gminy Dobra z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95127.4.2012

  uchwała Nr XIV/125/2012 Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Mironów Gm. Lipiany


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.95027.4.2012

  uchwała Nr XXI/239/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania na drogach publicznych miejscowości Mielno i Łazy

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94927.4.2012

  uchwała Nr XXI/238/12 Rady Gminy Mielno z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94827.4.2012

  uchwała Nr XIX/98/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia warunków udzielenia nabywcom komunalnych lokali mieszkalnych bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży i wysokości stawek procentowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94727.4.2012

  uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sławoborze.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94627.4.2012

  porozumienie międzygminne Nr EKS.031.20.2011 Gminy Miasto Kołobrzeg z dnia 17 grudnia 2011 r. i Gminy Rewal w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Kołobrzeg zadań z zakresu objęcia wychowaniem przedszkolnym niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Rewal, uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 6 w Kołobrzegu, ul. Kościuszki 9, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Kołobrzeg.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94526.4.2012

  sprawozdanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 27 lutego 2012 r. z działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie za rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94426.4.2012

  uchwała Nr XVIII/173/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połczyn-Zdrój, obejmującego teren przy ulicy Wojska Polskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94326.4.2012

  wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 717/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Zachodniopomorskiego na uchwałę Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 1998 r. nr XLIII/542/98 w przedmiocie II edycji zmian Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina na obszarze dzielnicy Zachód

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94226.4.2012

  uchwała Nr XV/83/2012 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94126.4.2012

  uchwała Nr XV/82/2012 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Moryń?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.94026.4.2012

  uchwała Nr XXII/201/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Międzyzdroje w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93926.4.2012

  uchwała Nr XXII/202/12 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/632/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93826.4.2012

  uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 29 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93726.4.2012

  uchwała Nr XVII/110/2012 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zwolnień od opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93626.4.2012

  uchwała Nr XVII/137/2012 Rady Miejskiej w Białym Borze z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biały Bór ? teren górniczy ?Stepień V? dla działek nr 3/12, 37, 9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93526.4.2012

  uchwała Nr XVII/160/2012 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 6 marca 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

< >
zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.