Logowanie

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Spis treści kodeksu
Rozdział 4

Ruch zwierząt

Art. 35. 1. Jazda wierzchem i pędzenie zwierząt powinny się odbywać po drodze przeznaczonej do pędzenia zwierząt. W razie braku takiej drogi jazda wierzchem i pędzenie zwierząt mogą odbywać się po poboczu, a jeżeli brak jest pobocza - po jezdni.  

2. Do jazdy wierzchem i pędzenia zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 ust. 1 i 2 oraz przepisy o ruchu pojazdów.  

Art. 36. 1. Zabrania się jazdy wierzchem: 


1) bez uzdy; 

2) obok innego uczestnika ruchu na jezdni; 

3) po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej oraz po drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych; 

4) po drodze twardej w okresie niedostatecznej widoczności; 

5) po drodze twardej osobie w wieku poniżej 17 lat. 

2. Jeździec może prowadzić luzem tylko jedno zwierzę po swojej prawej stronie. 

Art. 37. 1. Zwierzęta w stadzie mogą być pędzone po drodze tylko pod odpowiednim nadzorem. Zwierzę pojedyncze może być prowadzone tylko na uwięzi. 

2. Poganiacz zwierząt jest obowiązany: 

1) iść po lewej stronie pędzonych zwierząt; 

2) w okresie niedostatecznej widoczności nieść latarkę z widocznym z odległości co najmniej 150 m światłem białym.  

3. Zwierzęta mogą być prowadzone luzem przy pojeździe zaprzęgowym z jego prawej strony, w liczbie nie większej niż 2 sztuki. 

4. Zabrania się: 

1) pędzenia zwierząt po drodze oznaczonej znakami z numerem drogi międzynarodowej, a po innej drodze twardej - w okresie od zmierzchu do świtu; 

2) pędzenia zwierząt po drodze twardej osobie w wieku poniżej 13 lat; 

3) pędzenia zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość; 

4) zatrzymywania zwierząt na jezdni; 

5) zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów. 

5. Rada powiatu może wprowadzić zakaz pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie. 

 Poprzedni rozdział:
Rozdział 3 Ruch pojazdów
Następny rozdział:
Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-06-18 poz. 632

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-13 poz. 857

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-14 poz. 1573

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o uchyleniu ustawy o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch".

 • Monitor Polski 2000 nr 27 poz. 546

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2000 r. w sprawie uczczenia 20. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ "Solidarność".

 • Monitor Polski 2002 nr 17 poz. 281

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś o rozszerzeniu ruchu granicznego w drogowym przejściu granicznym Bobrowniki-Bierestowica o międzynarodowy ruch osobowy i autobusów, sporządzonym w Warszawie dnia 1 sierpnia 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.