Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
DZIAŁ IV.

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA

Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.

Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne nie jest dopuszczalne.

 
Poprzedni rozdział:
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Następny rozdział:
DZIAŁ IVa POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Komunikat UE z 2009-06-12 nr 133 poz. 5

  Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominującej wydana na 426. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. dotycząca (...)

 • Komunikat UE z 2008-01-26 nr 22 poz. 4

  Sprawa C-404/05: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 28 listopada 2007 r. — Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Federalnej Niemiec (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1621

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-29 poz. 1550

  Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.