Logowanie

Kodeks postępowania cywilnego

Spis treści kodeksu
TYTUŁ I.

ZDOLNOŚĆ SĄDOWA I PROCESOWA

Art. 1117.  § 1. Zdolność sądową cudzoziemców, zagranicznych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi określa się według prawa właściwego dla ich zdolności prawnej.

§ 2. Zdolność procesową podmiotów wymienionych w § 1 określa się według prawa właściwego dla ich zdolności do czynności prawnych.

§ 3. Cudzoziemiec niemający zdolności procesowej według prawa wskazanego w § 2 może dokonywać czynności procesowych przed sądem polskim, jeżeli miałby zdolność procesową według prawa polskiego.


Art. 1118. 

 

 Poprzedni rozdział:
CZĘŚĆ CZWARTA Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Księga pierwsza a Immunitet sądowy i egzekucyjny (art. 1111 - 1116)
Następny rozdział:
TYTUŁ II. ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW PROCESU

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.