Logowanie

Kodeks pracy

Spis treści kodeksu
DZIAŁ PIĄTY

Odpowiedzialność materialna pracowników
Poprzedni rozdział:
Rozdział VI Odpowiedzialność porządkowa pracowników
Następny rozdział:
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Komunikat UE z 2010-07-03 nr 179 poz. 10

  Sprawa C-63/09: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 6 maja 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado (...)

 • Komunikat UE z 2008-10-17 nr 264 poz. 6

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników członka z Belgii

 • Komunikat UE z 2008-10-17 nr 264 poz. 5

  Decyzja Rady z dnia 13 października 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników członków i zastępców (...)

 • Dziennik Ustaw z 2013-04-03 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zakresu wiadomości obowiązujących na egzaminie dla pracowników specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, którzy uzyskali świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu z zakresu znajomości pełnienia służby strażniczej z bronią

 • Legislacja UE z 2007-02-27 nr 59 poz. 84

  Sprostowanie do dyrektywy Rady nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.