Logowanie

Kodeks pracy

Spis treści kodeksu
Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 242. § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej.

§ 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową pracownik może żądać wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

Art. 243.  Pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy.

 
Poprzedni rozdział:
DZIAŁ DWUNASTY Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Następny rozdział:
Rozdział II Postępowanie pojednawcze

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1645

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o ratyfikacji Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.

 • Komunikat UE z 2009-08-15 nr 192 poz. 16

  Wyciąg z decyzji w sprawie Kaupthing Bank hf. na mocy dyrektywy 2001/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie (...)

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-28 poz. 496

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrażu sporów cywilnoprawnych wynikających ze stosunków współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, podpisanej w Moskwie dnia 26 maja 1972 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-07 poz. 815

  Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

 • Legislacja UE z 2010-12-14 nr 328 poz. 20

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Libańską ustanawiającego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane