Logowanie

Kodeks wykroczeń

Spis treści kodeksu
Rozdział XVI

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych,podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Art. 142. Kto natarczywie, narzucając się lub w inny naruszający porządek publiczny sposób, proponuje innej osobie dokonanie z nią czynu nierządnego, mając na celu uzyskanie korzyści materialnej,podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Poprzedni rozdział:
Rozdział XV Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów
Następny rozdział:
Rozdział XVII Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

Porady prawne e-prawnik.pl:


zamów dokument

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-28 poz. 222

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-10 poz. 1269

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Komunikat UE z 2011-02-12 nr 46 poz. 16

  Sprawa F-29/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 21 grudnia 2010 r. — Lorenzo przeciwko Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno (...)

 • Komunikat UE z 2011-02-12 nr 46 poz. 16

  Sprawa F-35/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. — Adriaansen przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

 • Komunikat UE z 2011-02-12 nr 46 poz. 16

  Sprawa F-52/10: Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 16 grudnia 2010 r. — Merhzaoui przeciwko Radzie Unii Europejskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.