Logowanie

Orzecznictwo sądu najwyższego

5.12.1995

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1996/2/33 ( sygn. akt III SW 1099/95)

Postanowienie z dnia 5 grudnia 1995 r. III SW 1099/95 Przewodniczący SSN: Maria Mańkowska (sprawozdawca), Sędziowie SN: Andrzej Kijowski, Andrzej Wróbel, Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 1995 r. na posiedzeniu niejawnym 1471 protestów złożonych do Sądu Najwyższego po dniu 23 listopada 1995 r. przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowił: pozostawić protesty bez dalszego biegu. Uzasadnienie Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398 ze zm.) protest wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu trzech dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Obwieszczenie o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podane zostało do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą w dniu 20 listopada 1995 r. Zakreślony w art. 73 ust. 1 cyt. ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej termin upłynął dnia 23 listopada 1995 r. o godzinie 24-tej. Termin ten ma charakter szczególny, co wynika z generalnych założeń i celów ustawy, w związku z tym nie mają zastosowania ogólne zasady materialnego i procesowego prawa cywilnego. Z uwagi na złożenie protestów po wyżej wymienionym terminie, na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyższy pozostawił protesty bez dalszego biegu. ========================================


pobierz plik

Poprzednie Orzeczenia sądu najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych:


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.