Logowanie

Informacja o uwzględnieniu protestu i powtórzeniu czynności

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Klauzula wekslowa bez protestu

  Co oznacza klauzula \"bez protestu\" w przypadku wystawienia weksla in blanco. Jakie są różnice w realizacji weksla w przypadku gdy ta klauzula została wpisana do deklaracji wekslowej, a jak wyglądałaby, gdyby jej nie wpisywano?

 • Przyłączenie się do protestu a odwołanie

  Nasza firma została wyłoniona w przetargu. Inna firma wniosła protest stawiając naszej ofercie 3 zarzuty. Zamawiający poinformował nas, że mamy możliwość przyłączenia się do protestu, co też uczyniliśmy w ciągu 3 dni przyłączając się po stronie zamawiającego. Zamawiający uwzględnił protest konkurencji co do 1 zarzutu (zarzut: załączona została opinia bankowa dla oddziału firmy w Polsce, podczas gdy ofertę składała firma macierzysta z Francji i powinna być to opinia bankowa firmy matki), odrzucił protest co do 2 pozostałych zarzutów. Jednocześnie Zamawiający zamieścił pouczenie mówiące że: "na niniejsze rozstrzygnięcie protestu, stosownie do treści art. 184 ustawy PZP, wykonawcy składającemu protest oraz wykonawcom którzy przyłączyli się do protestu służy prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu". W rozstrzygnięciu protestu zamawiający nie stwierdził, że odrzuca naszą firmę i wybiera kolejną. Nie wezwał też nas do uzupełnienia dokumentu (opinii banku). Czy nasza firma powinna wszcząć procedurę odwoławczą pomijając procedurę protestacyjną? Przecież jedynym naszym krokiem w tym postępowaniu było przyłączenie się do protestu po stronie zamawiającego.

 • Klauzula wekslowa "bez protestu"

  Co oznacza adnotacja bez protestu w deklaracji wekslowej oraz na wekslu?

 • Klauzula bez protestu a nakaz zapłaty

  Czy posiadając weksel in blanco z klauzulą bez protestu można bezpośrednio wystąpić o nakaz zapłaty, czy trzeba przedstawić go do wykupu?

 • Termin na złożenie protestu

  Odrzucono nasz protest dotyczący postanowień SIWZ, z uzasadnieniem, że wpłynął po terminie. 08.09.2004. skierowaliśmy pytanie dotyczące SIWZ, odpowiedź otrzymaliśmy 17.09.2004. ok. godz. 16.00 faxem. Protest został złożony 20.09.2004. Termin złożenia ofert upływał 23.09.2004. Uważamy, że zachowaliśmy termin "nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert". Jak liczyć dni przy takich przepisach. Czy to, że odpowiedź na zapytanie przyszła tak późno i po drodze były wolne dni nie wpływa na przedłużenie terminu. Czy w takim przypadku przysługuje już tylko odwołanie do Prezesa UZP i czy będzie to tylko odwołanie od decyzji o odrzuceniu naszego protestu, czy będzie też dotyczyć treści protestu?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

Tagi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.