Logowanie

Odwołanie od decyzji odmawiającej prawa do emerytury mężczyźnie po ukończeniu 60 lat z powodu nieuznania go za całkowicie niezdolnego do pracy

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Przesłanki uzyskania wcześniejszej emerytury

  Mam 57 lat (rocznik 1946) i 37 lat pracy, w tym 17 lat w warunkach szkodliwych. Czy po osiągnięciu 60 roku życia będę mógł przejść na wcześniejszą emeryturę? Nie przystąpiłem do otwartego funduszu emerytalnego.

 • Odwołanie się od decyzji ZUS w sprawie emerytury

  Kobieta złożyła wniosek o emeryturę do ZUS. Otrzymała decyzję odmowną, ponieważ nie spełnia warunków. Co do zasady decyzja jest słuszna, ponieważ kobieta przepracowała 23 lata, z czego 18 lat w warunkach szczególnych. 55 lat skończy za miesiąc. Emerytury nie może więc otrzymać ze względu na wiek - o tyle decyzja ZUS jest słuszna. Jednakże ZUS zakwestionował również pracę w warunkach szczególnych, ponieważ nie było to zaznaczone w świadectwie pracy (wydanym w roku 1994). Kobieta nie mogła otrzymać innego świadectwa pracy, ponieważ stosunek pracy został rozwiązany z powodu likwidacji zakładu pracy. Zwróciła się więc do ministerstwa, które przejęło dokumentację zlikwidowanego zakładu i wydało świadectwo pracy z wyszczególnieniem pracy w warunkach szczególnych. ZUS jednak tego świadectwa nie uznał argumentując, iż tylko zakład pracy może je wydać. Jednakże wszystkie współpracownice składającej wniosek pracujące w tym samym zakładzie w tym samym okresie i posiadające świadectwa pracy identyczne jak ona wygrały sprawy sądowe na podstawie zeznań świadków dotyczących pracy w warunkach szczególnych. Czy w tej sytuacji można zaskarżyć decyzję ZUS w części dotyczącej nieuznania pracy w warunkach szczególnych, a potem mając wyrok sądowy potwierdzający tę pracę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę po osiągnięciu wieku 55 lat?

 • wcześniejsza emerytura górnicza

  Kiedy można uzyskać wcześniejszą emeryturę górniczą?

 • Przesłanki przyznania renty rodzinnej

  Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, ponieważ brak było dowodów, że pacjent był chory przewlekle w okresie przed śmiercią --"brak dowodów leczenia choroby wątroby". Czy faktycznie sprawa jest przegrana, czy warto skonsultować się z prawnikiem i wnieść odwołanie od tej decyzji?

 • Prawo do emerytury nauczycielskiej

  Przepracowałam 25 lat na stanowisku nauczyciela (w tym 5 lat urlopu wychowawczego). W latach 1972-1977 (po ukończeniu 16 lat) pracowałam w gospodarstwie rolnym rodziców. Gospodarstwa tego nie przejęłam. Czy w 2006 roku będę mogła przejść na emeryturę z art.88 pkt 1 Karty Nauczyciela? Czy praca w gospodarstwie zostanie mi zaliczona do stażu pracy?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.