Logowanie

Odwołanie od decyzji odmawiającej przyznania renty rodzinnej wypadkowej, ze względu na brak związku między śmiercią a wypadkiem przy pracy

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Przesłanki przyznania renty rodzinnej

  Pacjent zmarł po operacji z powodu ostrej choroby w przebiegu uzależniena alkoholowego, obecnie żona stara się o rentę rodzinną dla szesnastoletniej córki. Pacjent nie miał orzeczonej renty ani emerytury wcześniej, był osobą bezrobotną. W opinii sądowej biegli odmówili przyznania renty, ponieważ brak było dowodów, że pacjent był chory przewlekle w okresie przed śmiercią --"brak dowodów leczenia choroby wątroby". Czy faktycznie sprawa jest przegrana, czy warto skonsultować się z prawnikiem i wnieść odwołanie od tej decyzji?

 • Wiek a uprawnienie do renty rodzinnej

  Czy prawo wdowca do renty rodzinnej po zmarłej żonie zależy od wieku? Jeżeli tak to jaka jest dolna granica? (proszę wskazać podstawę prawną).

 • Odwołanie od zmiany wysokości renty

  W wyniku postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym pełnomocnik ZUS uznał za zasadne wniesione odwołanie na decyzję odmawiającą prawa do renty wypadkowej w styczniu 2003 r. W wyniku podjętych czynności organ rentowy wydał decyzję wstrzymującą wypłatę renty przyznanej w 2003 r. z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ze względu na ogólny stan zdrowia i wydał kolejną decyzję przyznającą prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem. W przesłanych dokumentach przedstawiono sposób wyliczenia należnego świadczenia, wyrównując różnicę między wysokością renty ze względu na ogólny stan zdrowia, a rentą wypadkową. Czy w tej sytuacji przysługują poszkodowanej odsetki od różnicy w wysokości rent? Na pytania w tej kwestii urzędnicy ZUS milczą. Czy w przypadku uchylenia decyzji ZUS przez sąd powstaje obowiązek naliczenia odsetek od różnicy wypłaconych świadczeń, czy też poszkodowana ma złożyć stosowny wniosek do Sądu, przed którym toczy się postępowanie w tej konkretnej sprawie? Problem dotyczy wypłacania znacznie niższego świadczenia przez okres 2 lat.

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową

  W jaki sposób ustala się rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową?

 • Niezdolność do pracy a prawo do renty

  Czy w sytuacji gdy Zus wydał decyzję odmawiającą prawa do renty i przy jednoczesnej odmowie lekarza przemysłowego dopuszczenia do pracy jest jakieś wyjście?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.