Logowanie

Oświadczenie o przystąpieniu do protestu

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Klauzula wekslowa bez protestu

  Co oznacza klauzula \"bez protestu\" w przypadku wystawienia weksla in blanco. Jakie są różnice w realizacji weksla w przypadku gdy ta klauzula została wpisana do deklaracji wekslowej, a jak wyglądałaby, gdyby jej nie wpisywano?

 • Klauzula wekslowa "bez protestu"

  Co oznacza adnotacja bez protestu w deklaracji wekslowej oraz na wekslu?

 • Klauzula bez protestu a nakaz zapłaty

  Czy posiadając weksel in blanco z klauzulą bez protestu można bezpośrednio wystąpić o nakaz zapłaty, czy trzeba przedstawić go do wykupu?

 • Termin na złożenie protestu

  Odrzucono nasz protest dotyczący postanowień SIWZ, z uzasadnieniem, że wpłynął po terminie. 08.09.2004. skierowaliśmy pytanie dotyczące SIWZ, odpowiedź otrzymaliśmy 17.09.2004. ok. godz. 16.00 faxem. Protest został złożony 20.09.2004. Termin złożenia ofert upływał 23.09.2004. Uważamy, że zachowaliśmy termin "nie później niż 3 dni przed terminem złożenia ofert". Jak liczyć dni przy takich przepisach. Czy to, że odpowiedź na zapytanie przyszła tak późno i po drodze były wolne dni nie wpływa na przedłużenie terminu. Czy w takim przypadku przysługuje już tylko odwołanie do Prezesa UZP i czy będzie to tylko odwołanie od decyzji o odrzuceniu naszego protestu, czy będzie też dotyczyć treści protestu?

 • Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy pismo z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej (złożonych ofert) do w/w przetargu i podanie terminu udostępnienia tej dokumentacji. Powiadomiono nas telefonicznie, że nie ma osoby, która się tym zajmuje i możemy przyjechać 20.10.2003r., co też uczyniliśmy. Po obejrzeniu dokumentacji ofertowej stwierdziliśmy w ofercie konurenta błędy, które powinny spowodować odrzucenie jego oferty. Postanowiliśmy złożyć protest. Złożyliśmy ten protest w dniu 24.10.2003 rano. Mamy potwierdzenie przyjęcia protestu ale osoba odbierająca od nas protest stwierdziła, że wniesiony został po terminie, bo termin upłynął 23.10.2003. Wg ustawy o zamówieniach publicznych Rozdział 8 art. 82 ust. 1 protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wg nas termin 7 dni upływa dnia 27.10.2003 (7 dni od momentu kiedy otrzymaliśmy materiały pozwalające stwierdzić, że konkurencja ma błędy w ofercie). Proszę o rozstrzygnięcie kiedy upływa termin na składanie protestu.

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.