Logowanie

Protest w zamówieniach publicznych

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Odwołanie w przetargu poniżej progu unijnego

  W przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w art. 11 ustawy (bez możliwości odwołania) wpłynął protest. Protest został przez Zamawiającego oddalony w całości. Co w takiej sytuacji może zrobić oferent, który złożył protest? Czy ma możliwość zaskarżenia takiego rozstrzygnięcia do sądu? Czy ma możliwość złożenia skargi do Prezesa UZP? Czy zamawiający może po rozstrzygnięciu podpisać umowę w wyłonionym wykonawcą?

 • Zasady liczenia terminu do wniesienia protestu

  Złożyliśmy ofertę w przetargu nieograniczonym. W dniu 16.10.2003 otrzymaliśmy zawiadomienie o wyniku stwierdzające, że za ofertę najkorzystniejszą uznano naszego konkurenta. Tego samego dnia wysłaliśmy pismo z prośbą o udostępnienie dokumentacji przetargowej (złożonych ofert) do w/w przetargu i podanie terminu udostępnienia tej dokumentacji. Powiadomiono nas telefonicznie, że nie ma osoby, która się tym zajmuje i możemy przyjechać 20.10.2003r., co też uczyniliśmy. Po obejrzeniu dokumentacji ofertowej stwierdziliśmy w ofercie konurenta błędy, które powinny spowodować odrzucenie jego oferty. Postanowiliśmy złożyć protest. Złożyliśmy ten protest w dniu 24.10.2003 rano. Mamy potwierdzenie przyjęcia protestu ale osoba odbierająca od nas protest stwierdziła, że wniesiony został po terminie, bo termin upłynął 23.10.2003. Wg ustawy o zamówieniach publicznych Rozdział 8 art. 82 ust. 1 protest można wnieść w ciągu 7 dni od dnia, w którym dostawca lub wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wg nas termin 7 dni upływa dnia 27.10.2003 (7 dni od momentu kiedy otrzymaliśmy materiały pozwalające stwierdzić, że konkurencja ma błędy w ofercie). Proszę o rozstrzygnięcie kiedy upływa termin na składanie protestu.

 • Prawo o zamówieniach publicznych a definicja wykonawcy oraz zamawiającego

  Jaka jest różnica pomiędzy wykonawcą a zamawiającym według ustawy Prawo o zamówieniach publicznych

 • Certyfikat w zamówieniach publicznych

  Zamawiający wymaga, aby dostawca wykazał się posiadaniem certyfikatu zarzadzania jakoscią ISO oraz posiadał atest pZH na całe urzadzenie. Dostawca ma być wyłoniony na podstawie prowadzonego przetargu nieograniczonego. Moim jego wymóg jest niezgodny z art. 25 i chyba art. 30 ustawy o zamówieniach publicznych. Chcemy złozyć protest - chodzi nam o wykreślenie z dokumentacji wymogu posiadania ISO i zmianę wymogu dotyczącego posiadania atestu PZH na całe urządzenie na posiadanie atestu PZH na części składowe urządzenia. Czy mamy podstawy do złożenia takiego protestu? Czy możecie mi Państwo przytoczyć dokładną treść art. 25 i art. 30 omawianej ustawy?

 • Pełnomocnictwo w zamówieniach publicznych

  Czy pełnomocnictwo uprawniające pełnomocnika do wykonywania czynności określonego rodzaju (w tym przypadku m.in. do występowania w imieniu wykonawcy w postępowaniach w trybie zgodnym z ustawą o zamówieniach publicznych oraz do podpisywania umów) powinno być opatrzone potwierdzeniem przez notariusza zgodności podpisu prokurenta – w tym – opłatą skarbową?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

Tagi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.