Logowanie

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność organu administracyjnego

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego

  Skarżyłam się na nieprawidłowe działania pracownika administracji, do nadzoru budowlanego i wojewody. Organy te skierowały sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Z SKO przysłano mi zawiadomienie, że "sprawa nie może być załatwiona w terminie określonym art. 35 k.p.a. z uwagi na jej skomplikowany charakter". Wyznaczono termin załatwienia sprawy na luty 2008 r. Rok po terminie - cisza. Mam obawy co do losów tej sprawy. Pytałam telefonicznie co się w tym względzie dzieje. Dowiedziałam się, że "sprawa jest trudna". Wiem o tym i wiem też dlaczego - bo dotyczy nieprawości pracownika administracji. Do jakiej jednostki nadrzędnej mogę się zwrócić o zainteresowanie się powodem opieszałości SKO?

 • Postępowanie skargowe-brak reakcji organu

  Zgodnie z art. 37. par. 1. kpa. złożyłem zażalenie do organu II instancji na nie udzielenie odpowiedzi przez organ I instancji w trybie art. 237. par. 1. kpa. Minął rok i brak odpowiedzi na złożone zażalenie. Kto jest władny do zmuszenia udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę i zażalenie, które organ II instancji administracji państwowej nie rozpatruje?

 • Skarga do sądu na bezczynność urzędników

  Chcę złożyć skargę na bezczynność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Czy powinienem najpierw taką skargę kierować do wyższej instancji tj. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a dopiero później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też mogę od razu kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Jeżeli wysłałbym pismo do Wojewódzkiego Inspektora to ile czasu powinienem dać na załatwienie sprawy przez ten urząd by nie czekać miesiącami?

 • Skarga na bezczynność organu administracyjnego

  Ze względu na to, że organ administracji publicznej nie załatwił skargi powszechnej wniesionej w interesie publicznym oraz nie wyznaczył nowego terminu jej załatwienia w trybie art. 36 par. 1 w zw. z art. 237 par. 4 Kpa zostało wniesione zażalenie na bezczynność organu (art. 37 par. 1 Kpa). Organ wyższego stopnia wyznaczył nowy termin do załatwienia skargi. Niestety, pomimo upływu wyznaczonego terminu, organ rozpatrujący skargę nadal jest w zwłoce i nie udziela odpowiedzi o sposobie jej załatwienia. Czy w takiej sytuacji skarżący ma prawo wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu w przedmiocie nie załatwienia w terminie skargi powszechnej, czy wnieść dodatkową skargę powszechną do organu wyższego stopnia nad organem rozpatrującym skargę?

 • Wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy

  Zostało złożone zażalenie w trybie art. 37 § 1 k.p.a. do organu naczelnego na bezczynność organu wojewódzkiego. Organ naczelny po upływie miesiąca po otrzymaniu akt sprawy z organu skarżonego na podstawie art. 36 wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy. Nie podał przyczyn zwłoki. Czy takie działanie organu naczelnego jest zgodne z prawem? Czy organ naczelny może być również bezczynny w zakresie rozpatrywanej sprawy na bezczynność organu sobie podległemu, a zatem czy może w trybie art. 36 wyznaczać nowy, dodatkowy termin załatwiania sprawy? Przecież to, czy organ wojewódzki jest w zwłoce, organ naczelny może ocenić na podstawie akt sprawy przekazanych przez skarżony organ wojewódzki. Nie jest w tej sprawie potrzebne żadne dodatkowe postępowanie wyjaśniające bądź dowodowe. Tak postępując organy mogą ciągnąć sprawę w nieskończoność. Wszak na zawiadomienie wydane w trybie art. 36 k.p.a. przez organ naczelny nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.