Logowanie

Sprzeciw od wyroku zaocznego

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Uznanie wyroku zaocznego przez pozwanego

  Jakie są przesłanki uznania wyroku zaocznego przez pozwanego ?

 • Uprawomocnienie się wyroku zaocznego

  Czy wyrok zaoczny, który nie został doręczony może się uprawomocnić?

 • Forma sprzeciwu od wyroku zaocznego

  Otrzymałem wyrok zaoczny w postępowaniu uproszczonym przed sądem grodzkim w sprawie o zapłatę. Do niego dołączone jest tzw. pismo doręczające, w którym znajduje się pouczenie o możliwości złożenia w ciągu 7 dniu sprzeciwu. Brak jest jednak informacji o tym, czy dla jego skuteczności wystarczy zwykła forma pisemna, czy też warunkiem koniecznym przyjęcia takiego sprzeciwu jest złożenie go na określonym formularzu, a jeśli tak to na jakim i skąd go można wziąć?

 • Zawieszenie wykonalności wyroku zaocznego

  Uzyskałem tytuł wykonawczy od wyroku zaocznego z rygoru natychmiastowej wykonalności. Dłużnik złożył sprzeciw i sąd zawiesił wykonalność wyroku. Czy powinienem oddać do sądu uzyskany tytuł wykonawczy, aby nie narazić się na powództwo o pozbawienie wykonalności tego tytułu?

 • Odrzucenie sprzeciwu-zażalenie

  Opłatę za wniesienie sprzeciwu od wyroku zaocznego w sprawie cywilnej wniosłam za pośrednictwem konta bankowego córki (takie samo nazwisko). W tytule zapłaty podane było moje imię i nazwisko oraz sygnatura akt i przeznaczenie kwoty. Czy istnieją jakieś przepisy prawne, które pozwalałyby sądowi uznać taką wpłatę jako wpłatę córki a nie wpłatę, której tytuł był podany w opisie zapłaty. Sąd sprzeciw odrzucił, bo nie wpłynęła opłata, co nie jest zgodne ze stanem faktycznym.

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.