Logowanie

Zażalenie dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu

Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach określonych w ustawie. Według prawa upadłościowego i naprawczego, zażalenie przysługuje na następujące postanowienia sądu: 1) co do sposobu zabezpieczenia, 2) o ogłoszeniu upadłości oraz oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości, 3) o zatwierdzeniu układu, 4) w przedmiocie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz o zwrocie pobranych zaliczek i zwrocie wydatków, 5) o zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i ustanowienie syndyka, 6) o odmowie zatwierdzenia układu, 7) o stwierdzeniu umorzenia postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających oraz utratę sądowych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, 8) w przedmiocie wykonania układu, 9) o wszczęciu postępowania o zmianę układu, 10) o uchyleniu układu, 11) w sprawie zarzutów przeciwko planowi podziału, 12) o umorzeniu całości lub części zobowiązań upadłego, 13) o odmowie wydania zezwolenia zarządcy zagranicznemu na likwidację majątku upadłego znajdującego się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 14) o ogłoszeniu upadłości banku, 15) o zakazie wszczęcia postępowania naprawczego, 16) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu naprawczym. Od postanowienia sądu drugiej instancji kasacja nie przysługuje. Jednakże w pewnych przypadkach skarga kasacyjna przysługuje: 1) od postanowień sądu drugiej instancji w kwestii umorzenia całości lub części zobowiązań upadłego, 2) od postanowień sądu drugiej instancji, orzekających pozbawienie na okres od trzech do dziesięciu lat prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym lub spółdzielni, osoby, która ze swej winy dokonała zaniedbań, 3) od postanowień sądu drugiej instancji, orzekających zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, także wobec dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli niewypłacalność dłużnika jest następstwem jego celowego działania lub rażącego niedbalstwa.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Potrącenie w toku postępowania upadłościowego

  W dniu 23.10.2006 r. nabyłem wierzytelność wobec spółki akcyjnej. W dniu 29.10.2006 r. postanowieniem sądu spółka ta została postawiona w stan upadłości z możliwością zawarcia układu. Spółce tej jestem winien pieniądze, dług ten powstał przed ogłoszeniem upadłości z możliwością zawarcia układu. Czy w dniu dzisiejszym mogę dokonać potrącenia mojego długu wobec tej spółki z nabytą wierzytelnością wobec tej spółki?

 • Wszczęcie postępowania upadłościowego

  W jakim momencie rozpoczyna się postępowanie upadłościowe?

 • Ustanowienie nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym

  W jakich przypadkach ustanawiany jest nadzorca sądowy w postępowaniu upadłościowym?

 • postępowanie upadłościowe

  Kiedy wszczyna się postępowanie upadłościowe?

 • Ustalenie propozycji układowych upadłego

  Sąd wszczął wobec mojego dłużnika postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. Niedługo ma zostać zatwierdzona lista wierzytelności i przedstawiona propozycja układu. Kto opracowuje propozycję układu? Jaka jest podstawa prawna takiej propozycji i czy podlega ona negocjacjom ze strony wierzycieli przed podjęciem decyzji o przyjęciu takiej propozycji?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.