Logowanie

Zażalenie na postawienie WSA odrzucające skargę z powodu nieuiszczenia wpisu

O tym, że sądy tworzą zwykli ludzie, którzy nie są nieomylni każdy wie. Dlatego też prawo daje każdemu możliwość zaskarżenia orzeczeń sądu, które zostały wydane z naruszeniem obowiązujących przepisów. Dotyczy to także odrzucenia skargi, skargi kasacyjnej, która została odrzucona z powodu nie uiszczenia należnego wpisu.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Postępowanie skargowe-brak reakcji organu

  Zgodnie z art. 37. par. 1. kpa. złożyłem zażalenie do organu II instancji na nie udzielenie odpowiedzi przez organ I instancji w trybie art. 237. par. 1. kpa. Minął rok i brak odpowiedzi na złożone zażalenie. Kto jest władny do zmuszenia udzielenia odpowiedzi na wniesioną skargę i zażalenie, które organ II instancji administracji państwowej nie rozpatruje?

 • Skutki nieuiszczenia grzywny za przekroczenie prędkości

  Jakie są skutki nieuiszczenia grzywny za przekroczenie prędkości?

 • Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

  Art. 175 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakłada obowiązek sporządzania skargi kasacyjnej do NSA przez uprawnione osoby - adwokata, radcę prawnego lub inne wymienione w art. 175 par. 2 i 3 (tzw. przymus adwokacko0radcowski). Przepis ten stanowi, że wyżej wymienione osoby powinny jedynie sporządzić skargę kasacyjną. Nie nakłada obowiązku dokonywania innych czynności procesowych. Czynności procesowe mogą być wykonywane osobiście przez skarżącego. Czy przez pojęcie "sporządzenie skargi kasacyjnej" należy rozumieć również jej wniesienie do WSA przez te osoby (adwokata lub radcę prawnego) oraz uiszczenie przez te osoby wpisu sadowego? Czy też, w wypadku ich umocowania jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej, obowiązek ten leży po stronie skarżącego? W wypadku, gdy skargę kasacyjną wniósł do WSA osobiście skarżący bez uiszczenia wpisu sądowego, czy sąd jest zobowiązany do wezwania skarżącego do jego uiszczenia pod rygorem nie rozpatrzenia sprawy? Na konto którego sądu (WSA czy NSA) należy uiścić wpis sądowy?

 • Złożenie do depozytu-opłata od zażalenia

  Jaka jest opłata sądowa w przypadku wniesienia zażalenia na zarządzenie Sądu Rejonowego o zwrocie wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego?

 • Skarga do sądu na bezczynność urzędników

  Chcę złożyć skargę na bezczynność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Czy powinienem najpierw taką skargę kierować do wyższej instancji tj. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a dopiero później do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy też mogę od razu kierować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego? Jeżeli wysłałbym pismo do Wojewódzkiego Inspektora to ile czasu powinienem dać na załatwienie sprawy przez ten urząd by nie czekać miesiącami?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.