Logowanie

Druk upoważnienia do wykonywania kontroli abonamentu RTV

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 10 września 2013 r. w sprawie kontroli wykonywania obowiązków związanych z opłatami abonamentowymi wraz ze wzorem druku upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej za ich używanie

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Nieobecność szefa podczas kontroli ZUS

  Pracuję w firmie jako specjalista ds. kadr i płac. W aktach mam pisemne upoważnienie do prowadzenia akt osobowych pracowników, list wynagrodzeń i dokumentacji ZUS od właściciela firmy. Obecnie szefostwo firmy oraz dyrektor wyjechali na wczasy. Podczas nieobecności szefostwa zadzwoniła Pani z ZUS z zapytaniem o przeprowadzenia kontroli. Nie mam upoważnienia pisemnego lub ustnego od szefa firmy aby reprezentować firmę podczas kontroli. Jak prawnie ma załatwić sprawę pracodawca na przyszłość w razie jakiejkolwiek kontroli w firmie?

 • Podstawa prawna wykonywania kontroli przez ZUS

  Na jakiej podstawie ZUS może dokonywać kontroli przedsiębiorcy?

 • Kontrola zakładu energetycznego a brak legitymacji

  Zgodnie z artykułem 6 prawa energetycznego kontrolę można przeprowadzić po okazaniu imiennego upoważnienia wydanego przez organ nadzorujący oraz legitymacji służbowej. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11 sierpnia 2000 roku odnośnie przeprowadzania kontroli przez pracowników zakładów energetycznych wyraźnie mówi też o tym, że uprawniającym dokumentem do przeprowadzania kontroli jest upoważnienie i legitymacja. Mam pytanie, czy sporządzony protokół z takiej kontroli i zarzut na nim, że jest kradziony prąd, jest prawnie doniosły, jeśli nie jest na nim wpisany numer upoważnienia wymaganego do przeprowadzenia tej kontroli i nie okazano tych papierów kontrolującemu, a widnieje podpis osoby kontrolowanej?

 • Obowiązki strażnika miejskiego podczas zatrzymania pojazdu do kontroli

  Jakie są obowiązki strażnika miejskiego podczas zatrzymania pojazdu do kontroli?

 • Upoważnienie do przetwarzania danych

  Czy można zastosować do wszystkich pracowników Uczelni jeden szablon upoważnienia do przetwarzania danych osobowych? Nie ma w nim rozgraniczenia między pracą w systemie informatycznym i nieinformatycznym, podane jest ogólne sformułowanie - w systemach, np. „na podstawie art. 37 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z roku 2002 nr 101, poz. 926) Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Uczelni X upoważnia Pana/ Panią X zatrudnionego w Uczelni X do przetwarzania danych osobowych, w funkcjonujących systemach, w związku z realizacją przydzielonych obowiązków pracowniczych. Upoważnienie jest ważne do odwołania. Podana jest również data upoważnienia i numer.

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.