Logowanie

Protokół z walnego zgromadzenia członków spółdzielni

Z każdego walnego zgromadzenia członków spółdzielni powinien zostać sporządzony protokół. Powinien on zawierać wzmianki o wszystkich decyzjach, uchwałach podjętych w trakcie zgromadzenia. Podpisany przez przewodniczącego zgromadzenia i inne osoby wskazane w statucie, winien być przechowywany w dokumentacji spółdzielni, przez co najmniej 10 lat.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Uchwały walnego zgromadzenia członków spółdzielni

  Kto posiada kompetencję do podpisywania uchwał Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni - Prezydium Walnego Zgromadzenia (przewodniczący i sekretarz), czy też Komisja wniosków i uchwał? Czy jest to doprecyzowane w przepisach Ustawy Prawo Spółdzielcze?

 • Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

  Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

 • Podpis przewodniczącego na protokole

  Walne Zgromadzenie akcjonariuszy odbyło się 14.07.2005 do dnia 21.07.2005 przewodniczący nie stawił się u Notariusza w celu podpisania protokołu. Był tylko pobrać projekt protokołu. Ostatnio umawia się z Notariuszem i przesuwa spotkania. Proponuje wykreślenie z protokołu wniosków, które złożył jeden z akcjonariuszy - chce zaproponować ugodę odnośnie wykreślenia wniosków. Jednak nie dochodzi do rozmów. Notariusz nie wyraża zgody na wykreślenie wniosków. Jeśli przewodniczący WZA będzie nadal ociągał się z podpisaniem protokołu, jakie to będzie miało konsekwencje dla ważności odbycia walnego zgromadzenia? Czy niesie to jakąkolwiek odpowiedzialność dla przewodniczącego WZA? Co z protokołem, który podpisać może notariusz i akcjonariusz obecny na WZA? Czy tak sporządzony protokół będzie zachowany w aktach notariusza? Czy akcjonariusz może wystąpić o ukaranie Przewodniczącego utrudniającego wpis aktu notarialnego?

 • Zwołanie walnego zgromadzenia przez wspólników

  Sąd postanowieniem upoważnił wspólnika posiadającego ponad 1/10 kapitału zakładowego do zwołania walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 kodeksu spółek handlowych listę akcjonariuszy podpisuje zarząd spółki i ma ona być wyłożona w siedzibie spółki. Jak rozwiązać taką sprawę jeśli zarząd nie chciał zwołać walnego i dopiero sąd go zmusił.

 • Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania

  Z powodu niezadowolenia z działalności władz spółdzielni mieszkaniowej członkowie złożyli wniosek o zwołanie w „trybie nadzwyczajnym” zebrania przedstawicieli członków, poprzedzonego zebraniami w grupach członkowskich. Zachowano przy tym wszelkie procedury. Zarząd zwołał zebrania grup członkowskich ale w „normalnym” trybie, tłumacząc swoje stanowisko tym, że wniosek członków wpłynął do zarządu w dwa dni po podjęciu przez radę nadzorczą uchwały o zwołaniu zebrań w „trybie normalnym”. Czy takie stanowisko zarządu było zgodne z przepisami (statut tego nie reguluje).

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.