Logowanie

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowie z członkiem zarządu

W umowach między spółką a członkami zarządu spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Uchwałę powołującą pełnomocnika spółki może podjąć zgromadzenie wspólników zwołane w trybie zwykłym, lub na mocy art. 240 ksh bez formalnego zwołania, jeżeli tylko jest reprezentowany cały kapitał zakładowy.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zgromadzenie wspólników

  Jako jedyny wspólnik spółki z o.o. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej I Kadencji i nie zwołaniem zgromadzenia wspólników przez Zarząd tej Spółki, postanowiłem jako reprezentant jedynego wspólnika będąc Prezesem Zarządu Spółki "matki" odbyć w dniu 19.09.2003 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki "córki" i powołać Radę Nadzorczą II Kadencj. Obrady protokołowane musiałem przerwać z powodu braku zgody na kandydowanie niektórych osób i nie doszło w tym dniu do powołania Rady Nadzorczej II Kadencji. Obrady wznowiłem w dniu dzisiejszym tj. 22.09.2003 r. i powołałem Radę Nadzorczą II Kadencji. Czy można przerwać obrady zgromadzenia wspólników i kontynuować je w innym dniu? Czy uchwały podjęte w tej drugiej części zgromadzenia będą skuteczne?

 • Pełnomocnik w spółce z o.o.

  Czy pełnomocnikiem w spółce z o.o. powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników do zawarcia m.in. umów o pracę z członkami zarządu może być Wspólnik? W szczególności, czy tym pełnomocnikiem może być wspólnik - równocześnie inny członek zarządu, ale nie zatrudniony w Spółce? Czy poprawne jest takie rozwiązanie: umowa Spółki określa, ze pełnomocnikiem zgromadzenia Wspólników jest wspólnik - przewodniczący ostatniego Walnego Zgromadzenia Wspólników?

 • Zatrudnienie prezesa firmy

  Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce, zarząd - dwie osoby (Francuzi) nie mieszkający w Polsce, udziały: po 50%. Obydwie osoby prowadzą we Francji odrębne firmy. Francuz, właściciel firmy chce otrzymywać comiesięczne wynagrodzenie ze swoje firmy na podstawie umowy o pracę. Czy musi zostać podjęta uchwała wspólników dotycząca przyznania wynagrodzenia dla jednego ze wspólników?

 • Umowa o pracę ze wspólnikiem spółki z o.o.

  W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością działa dwóch wspólników. Jeden ze wspólników jest jednocześnie prezesem zarządu spółki. Jak prawidłowo zawrzeć z nim umowę o pracę (zgodnie z art. 210 ksh)? Czy prawidłowym jest, aby zgromadzenie wspólników w drodze uchwały wyznaczyło pełnomocnika (osobę z zewnątrz) do podpisywania umów o pracę ze wspólnikami (będącymi i nie będącymi w zarządzie tej spółki)? Czy takie pełnomocnictwo winno być zawarte w formie aktu notarialnego, czy też wyznaczenie pełnomocnika ma się znaleźć w akcie założycielskim spółki? Kiedy taka umowa o pracę z członkiem zarządu, który jest jednocześnie wspólnikiem, będzie ważna pod względem prawnym?

 • Powołanie prokurenta w jednoosobowej spółce z o.o.

  Spółka z o. o. posiada zarząd jednoosobowy. Czy prezes może powołać prokurenta i pełnomocnika spółki czy wymagana jest uchwała wspólników?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.