Logowanie

Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, ogłoszenie upadłości spółki, inne przyczyny przewidziane prawem. Uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki powinna być stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza. Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał. Należy jednak pamiętać, że zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy bilans sporządzony przez zarząd spółki lub w trybie art. 223-225 ksh, wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zaś zarząd spółki niezwłocznie zwołał zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki - w tym właśnie przypadku uchwała o rozwiązaniu spółki zapada bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki zawiera inne postanowienia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Ważność zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Czy zgromadzenie wspólników spółki z o.o. jest ważne jeśli nie pojawili się wszyscy wspólnicy?

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również w innych grupowaniach. Zarząd spółki chce je również umieścić w statucie spółki. Zmiany te wymagają zmiany umowy. Czy aby dokonać zmiany w umowie spółki potrzebna jest uchwała wspólników na zgromadzeniu nadzwyczajnym? Czyja obecność jest niezbędna do dokonania zmian w zapisie umowy spółki?

 • Obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie są obligatoryjne elementy umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 • Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożyła do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości, gdyż nie reguluje swoich wymagalnych zobowiązań i tym samym nie jest wypłacalna. Sąd po rozpatrzeniu sprawy stwierdził, iż majątek spółki nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i postanowił oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. Czy w związku z oddaleniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadal ma obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w niezmienionej formie prawnej i księgach rachunkowych. Czy istnieją przesłanki aby spółkę zarejestrować jako spółka w likwidacji na podstawie podjętej uchwały co skutkuje zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień podjęcia uchwały i otwarcia ksiąg spółki w likwidacji na dzień podjęcia uchwały?

 • Obowiązkowe organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

  Jakie organy musi posiadać spółka z o.o.?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.