Logowanie

Wezwanie poręczyciela do zapłaty z weksla

Wezwanie dłużnika czy poręczyciela z weksla jest stosowane przed skierowaniem sprawy do postępowania sądowego. Po wezwaniu dłużnik bądź poręczyciel mogą wykupić weksel i w ten sposób uniknąć kosztownego postępowania przed sądem. Odpis wezwania powinien być załączony do pozwu.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Poręczenie wekslowe

  Posiadam wypełniony przez dłużnika weksel z poręczeniem. Chcę wysłać wezwanie do wykupu weksla. Czy adresować wezwanie do dłużnika, czy w wezwaniu wspomnieć o poręczycielu?

 • Różne daty zawiadomienia o wypełnieniu weksla

  Weksel in blanco wystawił pożyczkobiorca, a poręczyła go jego żona zamieszkali obydwoje pod tym samym adresem. Deklarację do tego weksla podpisali obydwoje. Zgodnie z deklaracją zawiadomienie o wypełnieniu weksla powinno być wysłane na siedem dni przed terminem zapłaty weksla określonym w tym zawiadomieniu o wypełnieniu weksla ("patrzyć weksel datą płatności wg swojego uznania zawiadamiając wystawcę listem poleconym na 7 dni przed terminem płatności pod podany adres"). Pożyczkobiorca wysłał zawiadomienie do poręczyciela w dniu 10 marca 2008 r., a do wystawcy - pożyczkobiorcy w dniu 11 marca 2008 r. Datą zapłaty weksla był dzień 18 marca 2008 r. Czy fakt różnych dat wysłania zawiadomienia o wypełnieniu weksla in blanco zgodnie z deklaracją wekslową, wcześniej o jeden dzień do poręczyciela niż do wystawcy weksla, w sytuacji gdy pełne siedem dni licząc od dnia wysłania do dnia wyznaczonego jako dzień zapłaty weksla spełnione są tylko w przypadku poręczyciela a już nie w stosunku do wystawcy, mogą utrudnić sądowne dochodzenie roszczenia z weksla w postępowaniu nakazowym? Czy ten termin liczy się tak, że siedem dni odlicza się począwszy od następnego dnia po wysłaniu do dnia poprzedzającego dzień zapłaty, czy raczej w ten sposób, że uwzględnia się również dzień wysłania w odliczaniu terminu siedmiu dni i wtedy wysłanie 11 marca również spełniło wymogi na siedem dni przed dniem 18 marca określonym jako dzień zapłaty weksla?

 • weksel

  Podpisałem żyrowałem weksle osobie(ajent żabki) weksel był zabezpieczeniem powierzonego mieniaCzy mogę się wycofać z tego żyrowania po jakimś czasie np. po 3 miesiącach

 • Weksel in blanco

  W porozumieniu do weksla in blanco (własny niezupełny) jest upoważnienie do uzupełnienia weksla we wszystkie brakujące elementy, po uprzednim upomnieniu na piśmie, listem poleconym. Weksel ten jest podpisany przez poręczyciela solidarnego z zastrzeżeniem, iż należy go powiadomić o uzupełnieniu weksla na równi z Wystawcą weksla, co najmniej 30 dni przed terminem płatności. Czy wezwanie do zapłaty weksla jest jednocześnie zawiadomieniem o uzupełnieniu weksla, spełniającym warunek pisemnego powiadomienia Wystawcy o wypełnieniu weksla przez remitenta, czy ma być to odrębne pismo? Co oznacza w praktyce termin "przedłożenie uzupełnionego weksla Wystawcy", czy do wezwania należy dołączyć kopię faktycznie wypełnionego weksla, czy też skierowanie wezwania spełnia przesłankę przedłożenia weksla Wystawcy, a weksel można fizycznie wypełnić w momencie kierowania sprawy do sądu? Jeżeli w Porozumieniu jest zapis, iż informację o uzupełnieniu weksla remitent powinien wysłać co najmniej na 30 dni przed terminem realizacji weksla, to zakładając, że wezwanie wyślę z datą 20 grudnia 2005 roku, jaką powinnam przyjąć datę płatności i czy liczyć ją od dnia skierowania wezwania, czy od dnia doręczenia wezwania? Czy w powyższej sytuacji, po wezwaniu wystawcy i zawiadomieniu poręczyciela o uzupełnieniu weksla, jeśli nie nastąpi zapłata, to pozew mam skierować do sądu gospodarczego (zobowiązanie wynika ze stosunków gospodarczych między podmiotami) solidarnie, przeciwko wystawcy i poręczycielowi, czy też po bezskutecznym wezwaniu wystawcy mam wzywać odrębnie poręczyciela, czy wystarczy pismo zawiadamiające o uzupełnieniu weksla? Czy do pozwu należy dołączyć faktury, czy wystarczy weksel wraz z porozumieniem do weksla i wezwaniem do wykupu weksla? Ostatnie pytanie dotyczy sytuacji, gdy były wysłane dwa wezwania do wykupu tego samego weksla, jedno z datą 24 stycznia 2005 roku, drugie z datą 31 sierpnia 2005 roku, przy czym oba wskazywały termin wykupu na 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Jaka powinna być w tym przypadku określona data płatności weksla?

 • Dochodzenie należności od poręczyciela wekslowego

  W 1999 r. pożyczyłem koledze pieniądze zabezpieczone wekslem in blanco, który poręczyła inna osoba. Kolega zmarł. Czy mogę wystąpić do sądu o zwrot długu przeciwko osobie, która ten weksel poręczyła? Czy nie jest za późno? Jak tego dokonać?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.