Logowanie

Wniosek o wezwanie do usunięcia braków i ewentualnie rozwiązanie spółki

W terminie trzech lat od dnia wejścia w życie (tj. od dnia 1 stycznia 2001 r.) ustawy Kodeks spółek handlowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w art. 612 ksh, dokonają podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 25 000 złotych oraz spełnią wymogi dotyczące minimalnej wartości udziału określone w art. 154 § 2 ksh. Najpóźniej w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie ustawy spółki te dostosują wysokość kapitału zakładowego do wymagań określonych w art. 154 § 1 ksh. Jeżeli w ustawowym terminie (wskazanym w art. 624 ksh) spółka nie dostosuje swojej umowy lub aktu założycielskiego do nowych przepisów, sąd rejestrowy może z urzędu lub na wniosek osoby mającej w tym interes prawny wezwać spółkę do usunięcia naruszenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy. Jeżeli spółka nie uczyni zadość wezwaniu, sąd może także z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Ponowny błąd we wniosku

  Sąd Gospodarczy zarządził zwrot wniosku o wpis do KRS spółki z o.o. zarejestrowanej w RH od 1992 r. W uzasadnieniu podano, że wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, jednak czynność ta została podjęta w taki sposób, że we wniosku nadal występują braki. Zdaniem wnioskodawcy w Zarządzeniu o zwrocie wniosku Sąd wskazuje na braki, które nie zostały wymienione we wcześniejszym wezwaniu do usunięcia braków. Ponadto Sąd zarzuca, że w jednolitym tekście umowy spółki nie zawarto w dosłownym brzmieniu "importu-exportu artykułów..." Wnioskodawca twierdzi, że nie jest to brak, gdyż został zastąpiony zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności -"działalnoscią handlową w zakresie..." Czy uzasadniony jest wniosek o przywrócenie terminu z powyższym uzasadnieniem?

 • Termin usunięcia braków formalnych

  Sąd wysłał do mnie pismo z wezwaniem do usunięcia braków formalnych, którego nie odebrałem, a w którym napisane było, iż w terminie 14 od daty otrzymania powinienem braki usunąć. Jednakże w międzyczasie byłem w Sądzie w innej sprawie i dowiedziałem się, że takie pismo zostało mi wysłane. Pismo poszło do zwrotu z poczty dzień przed moją wizyta w sadzie, ja braki formalne uzupełniłem w dniu wizyty w sądzie czyli w dzień po skierowaniu zwrotu z poczty do sadu. Jaki termin obowiązuje w takim przypadku? Czy nie podjęcie pisma spowoduje ze moje pismo z uzupełnieniem braków nie będzie brane pod uwagę, mimo że teoretycznie gdybym odebrał pismo z sądu w ostatnim dniu na poczcie miałbym jeszcze 13 dni na odpowiedź?

 • Termin do uzupełnienia braków

  Otrzymałem z sądu "wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego" - poprzez uiszczenie wpisu. Sąd wyznaczył termin tygodniowy od daty doręczenia wezwania. Czy termin tygodniowy jest terminem ustawowym, czyli ostatecznym? Czy wpłata np. po 11 dniach powoduje odrzucenie pisma procesowego?

 • Doręczenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Czy dłużnik (osoba fizyczna - przedsiębiorca lub spółka z o.o.) dostanie z sądu odpis wniosku o upadłość zanim jeszcze wierzyciel zostanie wezwany do wniesienia opłaty sądowej tudzież do usunięcia braków formalnych z tytułu złożenia tegoż wniosku?

 • Zwrot opłaty sądowej po zwróceniu pozwu

  Po złożeniu pozwu o zapłatę Sąd wezwał mnie do usunięcia braków formalnych poprzez dokonanie opłaty sądowej i dostarczenie odpisu pozwu. Wezwanie to wykonałem, Po pewnym czasie okazało się, że nie wykonałem tego wezwania gdyż Sąd miał na uwadze moją wcześniejszą sprawę którą miałem z tą samą pozwaną. Nadmieniam że z otrzymanego wezwania nie wynika, jakiej sprawy dotyczy, gdyż wymienione są tylko strony pozwu, a sygnatura akt podana mi była po raz pierwszy, toteż przyporządkowałem ją do ostatnio wniesionego pozwu. Gdybym wiedział że wezwanie dot. poprzedniej sprawy, to bym wycofał pozew gdyż jest już dla mnie nieaktualny. Czy w tej sytuacji Sąd, odstępując od dalszego postępowania (bo nie wykonałem wezwania - dałem odpis nie tego pozwu) zwróci mi mylnie wpłacone pieniądze? Ewentualnie co powinienem teraz zrobić by je odzyskać? Nadmieniam że w tej sprawie nie było jeszcze rozprawy.

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.