Logowanie

Wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Podmioty korzystające ze środowiska obowiązane są, w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza, przedstawić marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska (np. informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza). Informację taką sporządza się w formie pisemnej, a jeżeli podmiot ma taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Przedkładanie wykazu o korzystaniu ze środowiska

  Sp. z o.o. w styczniu 2007 roku złożyła deklarację (zestawienie) na ochronę środowiska - paliwo do pojazdów. W okresie 01-06 2007 roku spółka nie wprowadziła żadnych zanieczyszczeń do powietrza. Czy w taki wypadku należało złożyć deklarację wpisując same zera? Czy spółka, która nie wprowadza żadnych zanieczyszczeń do środowiska, musi składać deklarację (wykaz) informacji o zakresie korzystania ze środowiska?

 • Roczne sprawozdanie przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję odpadów

  Jak powinno wyglądać roczne sprawozdanie przedsiębiorcy prowadzącego ewidencję odpadów?

 • Druk ZP - 11 w zamówieniach publicznych

  W przetargu o wartości do 60 tys. euro zaistniało podejrzenie, że jeden z oferentów jest skoligacony z pracownikami wydziału zamówień publicznych Zamawiającego prowadzącymi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Do przeprowadzenia tego przetargu nie została również powołana odrębna ani stała komisja przetargowa. Czy w przetargach o wartości poniżej 60 tysięcy EURO, osoby prowadzące postępowanie po stronie Zamawiającego, a także kierownik jednostki muszą obligatoryjnie podpisywać formularz ZP-11?

 • Odpowiedzialność za zapłatę czynszu osoby zamieszkującej razem z najemcą

  Czy osoba zamieszkująca razem z najemcą jest odpowiedzialna za zapłatę czynszu?

 • Wykaz nieruchomości

  Jakie elementy zawiera wykaż nieruchomości publicznych przeznaczonych do zbycia?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane