Logowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu z SPO WKP - Pomoc techniczna

Celem pomocy technicznej SPO WKP jest zapewnienie wsparcia dla procesu wdrażania i monitorowania SPO WKP oraz dla efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu Wspólnoty oraz środków krajowych poprzez: zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów z prawodawstwem unijnym i politykami wspólnotowymi, zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu SPO WKP, zorganizowanie systemu informacji i promocji operacji SPO WKP. Minister Rozwoju Regionalnego od 24 kwietnia 2007 r. zmienił wzór umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - Pomoc techniczna. Publikujemy go poniżej.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Dofinansowanie wypoczynku

  Interesuje mnie wzór wniosku o dofinansowanie krajowego wypoczynku pracownika organizowanego we własnym zakresie (wczasy "pod gruszą"). Posiadam wzór druku dla dzieci pracownika, ale w naszej firmie zatrudniamy młodą kadrę (nie posiadającą dzieci).

 • Dofinansowanie studiów pracowników

  Otrzymałem dofinansowanie unijne poprzez firmę na studia podyplomowe w wysokości 80 % za pracownika. Czy dofinansowanie powinno być wliczone w przychód firmy?

 • Prawo ochronne na wzór użytkowy

  W chwili obecnej uzykałem prawo ochronne na wzór użytkowy na okres od 1997 r. do 2007 r. Na podstawie tego wzoru produkuję wyroby i je sprzedaję. W jaki sposób przedłużyć istniejącą ochronę, jak przejść z tym wyrobem na wzór przemysłowy?

 • Dofinansowanie szkoleń a podatek dochodowy

  Spółka z o.o. wzięła udział w projekcie "Rotacja pracy" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Działanie 2.3. W ramach tego projektu PARP udzieliła spółce pomocy publicznej w postaci dofinansowania specjalistycznych szkoleń z zakresu oprogramowania CAD w wysokości 80 % kosztu szkolenia. Spółka sfinansowała tylko 20 % kosztu szkolenia i na taką kwotę otrzymała fakturę od firmy szkoleniowej. Po zakończonym projekcie PARP przysłał spółce informację o udzielonej pomocy publicznej z określeniem jej kwoty. Czy udzielona pomoc publiczna w postaci dofinansowania szkoleń podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób prawnych i czy powinna być zaewidencjonowana w księgach spółki w pełnej wysokości?

 • Egzekucja komornicza a dofinansowane urządzenia

  Czy urządzenia i maszyny dofinansowane w części z dotacji UE mogą stanowić przedmiot egzekucji komorniczej?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.