Logowanie

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

Pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wstrzymanie wykonalności tytułu wykonawczego

  Małżeństwo zalegało z opłatami za czynsz w spółdzielni mieszkaniowej. Z tego powodu zostało pozbawione członkostwa w spółdzielni. Spółdzielnia sprawę skierowała do sądu, który wydał prawomocny wyrok nakazujący opróżnić lokal mieszkalny w momencie otrzymania praw do lokalu socjalnego. Już po uprawomocnieniu się wyroku spółdzielnia zawarła z małżonkami umowę spłaty długu. Z pisemnej umowy to nie wynikało, lecz reprezentująca spółdzielnię prezes złożyła obietnicę odstąpienia od eksmisji po spłacie długu. Małżonkowie z przyczyn niezależnych nie dotrzymali umowy (nie wpłacili 2 rat) i zostali wezwani do opróżnienia lokalu. W tym czasie spłacili jednak zadłużenie w zupełności i od kilku miesięcy na bieżąco opłacają należny czynsz. Złożyli także do sądu pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa w celu wstrzymania eksmisji. Wniosek został zwrócony, natomiast rozprawa w sprawie powództwa odbędzie się wkrótce. Spółdzielnia uważa, iż powództwo jest bezzasadne, ponieważ podstawą wydanego wcześniej wyroku było nie zadłużenie, lecz utrata członkostwa w spółdzielni spowodowana zadłużeniem (brak jest uzasadnienia wyroku). Jeśli tak, to czy w razie niekorzystnego wyroku w sprawie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, małżonkowie będą mogli odwołać się od wyroku i czy wstrzyma to eksmisję? Czy małżonkowie jako że zajmują lokal i opłacają należny czynsz, mogą w tej sytuacji zwrócić się o ponowne przyjęcie w poczet członków spółdzielni?

 • Ograniczenie tytułu wykonawczego

  Jestem dłużnikiem. Nakaz zapłaty opiewa na ok. 3500. Zapłaciłem 2000, do Sądu wystąpiłem o ograniczenie tytułu. Przez Sąd zostałem zawezwany do określenia wartości przedmiotu sporu. Czy stanowi ją kwota 2000 czy 1500?

 • Pozbawienie tytułu wykonalności w części

  Wierzyciel nie dostarczył komornikowi zmiany tytułu wykonawczego polegającego na nowym wyroku sądu zmniejszającym wysokość alimentów, komornik żąda wyroku z klauzulą wykonalności, który z sądu otrzymać może tylko wierzyciel. W jakim terminie wierzyciel powinien dostarczyć komornikowi w/w wyrok? Jakie środki ma komornik w celu wyegzekwowania od wierzyciela tego wyroku w przypadku braku chęci ze strony wierzyciela?

 • Złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego

  Wniosłem pozew przeciwegzekucyjny o charakterze uprzedzającym wszczęcie jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego oraz powództwo opozycyjne. W uzasadnieniu wskazałem, że w chwili składania wniosku nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne przeciwko mojej osobie. Sąd okręgowy postanowił odrzucić pozew. W uzasadnieniu powołał się na treść artykułu 840 kpc oraz artykułu 787 kpc. Jednocześnie w uzasadnieniu stwierdził, że powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwo opozycyjne) stanowi środek prawny przyznany dłużnikowi zmierzającemu do zwalczania tytułu wykonawczego w całości, w części albo jego ograniczenia. Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonalności w całości uniemożliwia prowadzenie jakiejkolwiek egzekucji na podstawie takiego tytułu. Powództwo opozycyjne można wytoczyć zarówno wtedy, gdy tytuł egzekucyjny wyposażony jest w cechę prawomocności, jak i wówczas, gdy brak mu tego przymiotu. Wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego nie jest zależne od wszczęcia egzekucji, lecz od nadania tytułowi egzekucyjnemu tytułu wykonalności. Zatem w świetle wyżej opisanego uzasadnienia oraz rozważań należy wskazać, iż podstawową przesłanką dopuszczalności powództwa o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego (powództwa opozycyjnego) jest istnienie tytułu egzekucyjnego, na podstawie którego ma być prowadzone postępowanie egzekucyjne. Zatem wnioskuję tym samym, że aktualnie nie jest dopuszczalne wytoczenie opisanego powództwa. Zgodnie z art. 199 §1 pkt 1 kpc sąd odrzuci pozew, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna, stąd Sąd orzekł jak w sentencji. Jak w tych okolicznościach mogę zabezpieczyć się przed roszczeniami banków w trybie nakazowym? Jak interpretować zapis: „sąd odrzuci pozew, jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna”? Czy oznacza to, że sąd odrzucił pozew, czy dopiero odrzuci? Czy mam uprawnienia w zaistniałej sytuacji prawnej odwoływać się od postanowienia?

 • Udzielenie odpowiedzi na pozew

  Sąd Rejonowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zawiadomił mnie pisemnie, że wpłynął pozew od mojej byłej pracownicy o rozciągnięcie klauzuli wykonalności prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego na moją małżonkę. Miejsca gdzie są określone zobowiązania co do nadesłania odpowiedzi na pozew, propozycji warunków ugody, itp., wyraźnie są przekreślone przez nadawcę. Czy muszę odpowiadać na ten pozew?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.