Logowanie

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla

Powód, który dochodzi zapłaty na podstawie weksla może wytoczyć powództwo w trybie postępowania nakazowego. Dzięki uproszczonym procedurom postępowanie nakazowe zapewnia możliwość szybszego uzyskania tytułu egzekucyjnego i w konsekwencji wcześniejszego wszczęcia egzekucji.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wysłanie oryginału weksla

  Złożyłem pozew o zapłatę z weksla w postępowaniu nakazowym wraz z załącznikami m.in. kopią weksla. Sąd wzywa mnie do uzupełnienia braków formalnych w postaci złożenia oryginału weksla. Jednakże nie chcę wysyłać oryginału pocztą z uwagi na możliwość zagubienia tegoż weksla. Natomiast w biurze podawczym nie chcą przyjąć weksla, gdyż twierdzą iż jest on kopią, co jest absurdalne ponieważ weksel jest oryginałem. Czy kopia weksla będzie wystarczająca? Jak nakłonić biuro podawcze do przyjęcia weksla? Jak bezpiecznie dostarczyć oryginalny weksel?

 • Właściwość miejscowa dla dochodzenia praw z weksla

  Jednym pozwem chcę dochodzić zapłaty weksla solidarnie od wystawcy weksla i poręczyciela. Kwota należności głównej z weksla wynosi 290.000,-zł, pozwani mają siedziby w różnych miejscowościach w różnych województwach. Czy można dochodzić jednym pozwem w postępowaniu nakazowym roszczenia od dwóch pozwanych, a właściwość sądu określić miejscem siedziby spółki pozwanego\" nr 1\" - wystawcy weksla?

 • Opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym

  Jaka jest opłata od pozwu w postępowaniu nakazowym?

 • Dochodzenie należności od poręczyciela wekslowego

  W 1999 r. pożyczyłem koledze pieniądze zabezpieczone wekslem in blanco, który poręczyła inna osoba. Kolega zmarł. Czy mogę wystąpić do sądu o zwrot długu przeciwko osobie, która ten weksel poręczyła? Czy nie jest za późno? Jak tego dokonać?

 • Natychmiastowa wykonalność nakazu z weksla

  Co znaczy pouczenie w nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym: "nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla lub czeku staje się natychmiast wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia". Nakaz zapłaty został w moim przypadku wydany na podstawie weksla i czy mogę z tym nakazem udać się do komornika, po odczekaniu dwutygodniowego terminu zapłaty wyznaczonego przez Sąd?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

  Jeżeli powód dochodzi zapłaty na podstawie zaakceptowanych przez dłużnika rachunków (faktur) może wytoczyć powództwo żądając wydania nakazu zapłaty w postępowaniu (...)

 • Pozew w postępowaniu nakazowym

  Przykładowy pozew w postępowaniu nakazowym.

 • Weksel własny

  Weksel własny jest dokumentem służącym zabezpieczaniu roszczeń pieniężnych. Zobowiązanie wekslowe jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, oderwanym od swojej podstawy prawnej. (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.