Logowanie

Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w poprzednim roku kalendarzowym

Do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oprócz oświadczeń lub zaświadczeń dotyczących dochodów poszczególnych członków rodziny należy dołączyć oświadczenie, które zbiorczo wskazuje na dochody uzyskane przez wszystkich członków rodziny wnioskodawcy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zasiłkowy. Oświadczenie to podpisują wszyscy członkowie rodziny wnioskodawcy, którzy uzyskali jakiekolwiek dochody.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Uprawnienie do świadczeń z FA

  Jaka kwota dochodu matki powoduje zawieszenie alimentów z funduszu. Dotychczas otrzymywałam je na dwójkę dzieci. O ile można przekroczyć dopuszczalną średnią, aby nie spowodowało to zawieszenia wypłacania świadczenia? W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jak oblicza się średnią dla potrzeb funduszu - jakie elementy powinny wejść w jej skład?

 • Dochód konkubenta a zasiłek

  Czy mieszkając i prowadząc wspólne gospodarstwo domowe z konkubentem nie będącym ojcem dzieci (matka i ojciec dzieci są po rozwodzie), wlicza się jego dochody dla wyliczenia dochodu na członka rodziny? Jaki dochód się bierze pod uwagę netto czy brutto? Czy w nowym roku pojawiły się jakieś nowe, inne formy wspomagania rodzin?

 • Obliczenie dochodu do zaliczki alimentacyjnej

  Osoba złożyła w grudniu 2007 wniosek o zaliczkę alimentacyjną (spełnia ustawowe wymogi co do bezskuteczności egzekucji). Rozumiem, że dla ustalenia prawa bierze się jej wszelkie dochody przez okres roku kalendarzowego do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, czyli od grudnia 2006 do listopada 2007. Czy dobrze to rozumiem? Czy do dochodu wlicza się też dochody nieopodatkowane z opieki nad dzieckiem obcym (nie ma tego w wyliczeniu tytułów tak w Ustawie o świadczeniach rodzinnych, jak i instrukcji do wniosku o zaliczkę alimentacyjną)? Jaki przepis prawny reguluje techniczne zasady wyliczania prawa do świadczenia?

 • Zasiłek rodzinny - utracone źródło dochodów

  Moja żona była na wychowawczym (pierwsze dziecko) do 30.06.2007 roku. Od 01.07.2007 była na chorobowym (ciąża); 33 dni wynagrodzenie chorobowe-płatne zakład pracy; następnie zasiłek chorobowy płatny ZUS. 13.12.2007 narodziny drugiego dziecka; macierzyński a następnie w 2008 roku żona przeszła na wychowawczy. Żona dostała dwa zaświadczenia dotyczące wynagrodzeń. Jedno z zakładu pracy, drugie z ZUS. Oczywiście też urząd skarbowy. Wystąpiliśmy o zasiłek rodzinny. W wyniku przekroczenia dochodu nie dostaliśmy go. MOPS stwierdził, że żona w wyniku przejścia na wychowawczy utraciła dochód tylko z zakładu pracy. Rozpatrywał tylko zaświadczenie z zakładu pracy jako utracone źródło. Czy źródłem utraconym w wyniku przejścia na wychowawczy nie powinien być cały dochód żony, a nie dochód płatny tylko z zakładu pracy?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.