Logowanie

Wniosek o doręczenie nakazu zapłaty zaopatrzonego z urzędu w klauzulę wykonalności

Zgodnie z brzmieniem art. 782 §2 kodeksu postępowania cywilnego, nakazowi zapłaty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu niezwłocznie po jego uprawomocnieniu. Z tej przyczyny powód nie musi występować z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Nie oznacza to jednak automatycznie, że powód tuż po uprawomocnieniu się orzeczenia otrzyma z sądu tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Praktyka sądów nie jest w tym względzie jednolita. W przeważającej większości przypadków, powód musi wystąpić z wnioskiem o doręczenie tytułu wykonawczego, gdyż ten po uprawomocnieniu powinien być już w aktach, ale sądy rzadko przesyłają go z urzędu powodowi.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Uzupełnienie nakazu zapłaty

  Sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którego treści brakuje kwot kosztów procesu (jest:" ...oraz kwotę zł tytułem kosztów procesu....."). Jaki mam złożyć wniosek o uzupełnienie czy o sprostowanie tego nakazu aby sąd wpisał konkretną kwotę?

 • Nadanie i doręczenie klauzuli wykonalności

  Do tej pory (od jakiegoś czasu) było tak, że powód wnioskując o nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności, wysyłał jego odpis do sądu. Dzisiaj otrzymałem z wydziału cywilnego klauzulę oraz zwrot tego odpisu który wysłałem razem z wnioskiem. Wygląda na to, ze nastąpiła znów jakaś zmiana i albo znów sądy wysyłają nakaz z klauzulą z urzędu a może wniosek trzeba wysłać, ale już nie trzeba wysyłać odpisu nakazu. Na czym polega zmiana i czy dotyczy także wydziału gospodarczego i grodzkiego?

 • Klauzula wykonalności nakazu zapłaty

  Jako wspólnicy spółki cywilnej (2 osoby), wystąpiliśmy z powództwem do sądu i otrzymaliśmy nakaz zapłaty w trybie nakazowym. Każdy z nas otrzymał 1 egzemplarz identycznego nakazu zapłaty. Obecnie nakaz zapłaty jest już prawomocny. Czy każdy ze wspólników może osobno wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na swój egzemplarz nakazu zapłaty, czy może powinniśmy wystąpić tylko o nadanie klauzuli na jednym odpisie nakazu zapłaty?

 • Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

  W Sądzie Grodzkim został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie do tego nakazu (jego części) został wniesiony sprzeciw i wyznaczony termin rozprawy. Na rozprawie Sąd nie wydał wyroku i przekazał sprawę do Sądu Gospodarczego. W Sądzie Gospodarczym został wydany wyrok w sprawie. Czy o nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty (jego części nie zaskarżonej) powinnam wystąpić do Sągu Grodzkiego, a o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi do Sądu Gospodarczego? Czy w obu sprawach powinnam wystąpić do Sądu Gospodarczego?

 • Klauzula wykonalności na nakazie zapłaty

  W 2006 roku sąd okręgowy wydział cywilny wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (z weksla). Pozwany wniósł zarzuty od tego nakazu. Sąd jednakże utrzymał w mocy nakaz zapłat, który już się uprawomocnił. Sąd z urzędu powinien nadać klauzulę wykonalności temu nakazowi zapłaty lecz dotychczas nie doręczył powodowi odpisu tytułu wykonawczego. Powód po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty otrzymał odpis nieprawomocnego nakazu zapłaty . Czy w takiej sytuacji powód powinien przesłać odpis nakazu zapłaty, jaki otrzymał uprzednio z sądu i wystąpić z wnioskiem o doręczenie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności? Czy należy uiścić opłatę kancelaryjną od tego wniosku?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.