Logowanie

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - zobowiązanie powstałe po 20 stycznia 2005 r.

Zgodnie z art. 787 kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności

  Wobec dłużniczki prowadzone było postępowanie egzekucyjne. Komornik je umorzył ze względu na brak możliwości wyegzekwowania należności. Wierzyciel wniósł do sądu o rozszerzenie egzekucji na małżonka dłużniczki. Czy sąd przed wydaniem tytułu egzekucyjnego ma obowiązek zarządzić posiedzenie jawne, aby wysłuchać racji drugiej strony?

 • Klauzula wykonalności na małżonka dłużnika

  Czy rozszerzenie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika (którego jestem wierzycielem) będzie wymagało ode mnie, abym udał się w tym celu na rozprawę? Czy wniosek taki należy wysłać do sądu, który wydał nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi?

 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi

  Pytanie dotyczy odpowiedzialności za długi małżonka, a ściśle czy w sytuacji orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika istnieje różnica pomiędzy rozwodem, a separacją. literatury wynika, że aby nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, w momencie nadawania tytułu egzekucyjnego jak również w momencie orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi, musi istnieć związek małżeński oraz wspólność majątkowa małżonków. Konkretne pytanie brzmi: czy jeżeli w trakcie orzekania o nadaniu klauzuli wykonalności wobec małżonka dłużnika istnieje orzeczona separacja i nie ma żadnego majątku wspólnego, to sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika?

 • Klauzula wykonalności przeciw małżonkowi

  Wobec nieskutecznej egzekucji zadłużenia od dłużnika głównego, wierzyciel zgłosił do sądu wniosek o objęcie egzekucją małżonka dłużnika. Sąd ogłosił posiedzenie jawne i wezwał na niego małżonka w celu złożenia ewentualnych wyjaśnień i uwag co do żądania wierzyciela. Czy na tej rozprawie małżonek ma prawo wnosić uwagi dotyczące tylko faktu dołączenia go do egzekucji, czy też ma prawo zgłaszać uwagi w stosunku do całej sprawy, która była przedmiotem sporu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, np. kwestionować prawdziwość umowy, na podstawie której wierzyciel dochodzi żądań.

 • Nadanie klauzuli przeciwko małżonkowi dłużnika

  Wierzyciel skierował wniosek do Sadu o nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym przeciwko mojej współmałżonce. Sąd wezwał małżonkę, na wniosek wierzyciela, do złożenia oświadczenia, czy w dniu powstania zobowiązania oraz obecnie pozostaje ze mną w związku małżeńskim. Czy odpowiadając na wezwanie Sądu, małżonka powinna wnieść wniosek o wyłączenie jej spod egzekucji? Wierzyciel kierując wniosek powołuje się na art. 787kpc , małżonka jednak nigdy nie składała oświadczenia wyrażającego zgodę na zaciąganie przeze mnie jakichkolwiek zobowiązań. Czy w odpowiedzi należy umieścić wniosek o wyłączenie małżonki i majątku wspólnego spod egzekucji? Czy należy wskazać iż wierzyciel skierował swój wniosek przeciw małżonce wbrew temu co wskazuje art. 787 kpc?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.