Logowanie

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu śledztwa

W postępowaniu karnym na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie, które należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie należy złożyć do właściwego sądu. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności niezależne od strony postępowania można wnioskować o przywrócenie terminu na podstawie art. 126 Kodeksu postepowania karnego. Wraz z wnioskiem należy złożyć zażalenie. Organem właściwym, do którego należy złożyć wniosek, będzie sąd, który jest właściwy do rozpoznania zażalenia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Termin na rozpatrzenie zażalenia

  Jaki termin obowiązuje sąd karny na rozpatrzenie zażalenia na postanowienie o umorzeniu, wydane przez Prokuraturę?

 • Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia

  Czy można złożyć zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia?

 • Przywrócenie terminu, a rozpatrzenie sprawy

  W przypadku złożenia zażalenia na klauzulę wykonalności po terminie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, sąd rozpatruje w pierwszej kolejności wniosek o przywrócenie terminu, czy obie sprawy w jednym terminie?

 • Czy wnosić o uzasadnienie, czy od razu skarżyć?

  Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego. Czy sąd z urzędu doręcza postanowienie w ww. sprawie stronie wraz z uzasadnieniem, czy też strona musi o to wnosić (zgodnie z art. 357 kpc)? Niniejsze pytanie ma na celu ustalenie, czy można wnieść o uzasadnienie postanowienia o odmowie przywrócenia terminu.

 • Przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia

  Złożyłem w prokuraturze rejonowej kilka zawiadomień o popełnieniu przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Prokurator rejonowy śledztwo umorzył. Prokurator okręgowy uwzględnił odwołanie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Prokurator rejonowy wszystkie sprawy ponownie umorzył z powodu braku znamion czynu zabronionego. W sprawie nie zostałem ponownie przesłuchany, a w uzasadnieniu nie ma słowa ani o przedstawionych dowodach, ani o postawie uznania ich za niewiarygodne. Sprzeczność zgłoszonych czynów z prawem wynika wprost z faktów i treści przepisów. Niestety, z powodu wypadku losowego o jeden dzień przekroczyłem termin zażalenia, który upłynął wczoraj, czyli 19.07.2006 r. Do kogo powinienem składać zażalenie, jeżeli ponownie umorzono śledztwo po moim uwzględnionym odwołaniu, a postanowienie nie ma uzasadnienia merytorycznego (w pouczeniu jest mowa o prokuratorze nadrzędnym, ale do prokuratora okręgowego już się odwoływałem). Czy przekroczenie terminu zażalenia całkowicie zamyka sprawę, czy istnieją inne drogi odwoławcze w tej samej sprawie?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.