Logowanie

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wysokość dodatku mieszkaniowego

  Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?

 • Umowa najmu a przyznanie lokalu decyzją

  Proszę o odpowiedź czy umowa najmu mieszkania zawarta z Komendantem Powiatowym Policji (właścicielem mieszkań jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i na jej rzecz odprowadzany jest czynsz) może być interpretowana jako przyznająca lokal w rozumieniu art.95 pkt 2 w zw. z art. 92 ust.1 Ustawy o Policji. Umowa ta skutkuje pozbawieniem osób zainteresowanych dodatku za brak mieszkania.

 • Dodatek mieszkaniowy

  Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10-12-2009r. Nr I OPS 8/09 do dochodów przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego nie wlicza się dodatku pielęgnacyjnego. Natomiast zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych do dochodu nie wlicza się wyłącznie zasiłku pielęgnacyjnego. Nie natomiast mowy o dodatku pielęgnacyjnym. Czy orzeczenie NSA może stanowić podstawę prawną dla gmin w nie wliczania dodatku pielęgnacyjnego do podstawy wyliczeń dodatku mieszkaniowego. Czy gmina źle wylicza dodatek - działając w myśl przepisów ustawy i wlicza dodatek do dochodów?

 • Podstawy pobierania dodatku mieszkaniowego

  W naszej małej, 50 - rodzinnej spółdzielni mieszkaniowej doszło do przykrego incydentu. Prezes SM szykanuje jedną z najuboższych rodzin, powiadamiając ZGM, iż owa rodzina nie posiada od dwóch i pół roku prawa do lokalu mieszkalnego, przez co bezprawnie pobierała dodatek mieszkaniowy. W tym okresie czasu matka czworga dzieci kilkakrotnie zwracała się do zarządu SM o nadanie jej członkostwa, ale bez skutku. Natomiast zwracając się o dofinansowanie do czynszu prezes spółdzielni świadomie potwierdzał wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego owej rodzinie. Przecież doskonale wiedział jaki status prawny posiadają lokatorzy ubiegający się o dodatek mieszkaniowy. Czy w świetle prawa tylko i wyłącznie odpowiedzialność za ten stan ponoszą lokatorzy? Kwota około 6000.00 zł x 2 + odsetki jest ogromną kwotą dla matki z czworgiem dzieci. Co z zarządcą spółdzielni?

 • Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego

  W drodze decyzji administracyjnej Panu X został przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 100,00 zł, czynsz za mieszkanie wynosi 250,00 zł. Pan X powinien na bieżąco dopłacać do czynszu po 150,00 zł miesięcznie. Ponieważ Pan X wpłacał w jednym miesiącu 50,00 zł w innym 30,00 zł, Gmina stoi na stanowisku, że nie dopłaca do pełnego wymiaru czynszu wymaganej kwoty w związku z czym wydaje decyzje o wstrzymaniu dodatku do czasu uregulowania zaległości. Czy można cofnąć dodatek w przypadku, gdy najemca nie dopłaca do pełnego wymiaru czynszu i czy zarządca budynku powinien zgłaszać fakt, braku wpłaty do pełnego wymiaru czynszu?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.