Logowanie

Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem

Publikujemy poniżej obowiązujący wzór druku ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną, wraz z wzorem druku ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną. Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczynane jest bowiem zawsze na wniosek. Powinny być do niego dołączone dokumenty lub oświadczenia potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Informację o tym, jakie załączniki są obowiązkowe w danym przypadku, można uzyskać w każdej jednostce ZUS. Tam też można otrzymać gotowe formularze. Datę urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, stopień pokrewieństwa oraz fakt przysposobienia pracodawca ustala na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego, sporządzając notatkę lub odpis. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na pracodawcach spoczywa obowiązek przygotowania i złożenia wniosku o rentę rodzinną w imieniu osób uprawnionych. Dostarczenie wymaganych załączników należy do zainteresowanych otrzymaniem renty.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Dziedziczenie prawa do emerytury

  Emerytura po mężu. Czy istnieje coś takiego? Czy starsza osoba, która ma małą emeryturę dziedziczy prawo do emerytury po współmałżonku?

 • Ubezpieczenie wypadkowe a działalność gospodarcza

  Prowadzę działalność gospodarczą - gabinet kosmetyczny. W kwietniu ubiegłego roku uległem wypadkowi w pracy. Czy z tego tytułu jako osobie fizycznej należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a renta po zmarłym mężu

  Zmarł mój mąż, który był dłużnikiem. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Dostaję po mężu rentę. Czy komornik może zająć tą rentę w ramach spłacania długów męża?

 • Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

  Osoba studiująca, posiadająca rentę rodzinną po zmarlym ojcu, w dniu 04 września 2004 r. kończy 25 lat. Czy w tym dniu jest ona już na piątym ostatnim roku studiów (zaliczone wszystkie egzaminy przed wakacjami) i w związku z tym będzie jeszcze przez rok otrzymywać rentę rodzinną?

 • Zatrudnienie pobierającego rentę rodzinną

  Jestem osobą prowadzącą prywatną praktykę lekarską i chcę zatrudnić na 1/2 etatu na stanowisku rejestratorki osobę zarejestrowaną jako bezrobotna, a obecnie utrzymującą się z renty rodzinnej po zmarłym mężu. Wg informacji z ZUS, osoba ta może dorobić do wysokości 1.800 zł. Zatrudniona będzie pracowała 4 godziny dziennie, we własnym domu, wyposażona w telefon i faks. Czy osoba otrzymująca rentę rodzinną jest traktowana na równi z emerytem lub rencistą? Jakich formalności należy dopełnić zatrudniając wyżej opisaną osobę? Jak ma się zatrudnienie do mającej się na dniach pojawić ustawie o telepracy?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.