Logowanie

Wniosek o rentę rodzinną z załącznikiem

Publikujemy poniżej obowiązujący wzór druku ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną, wraz z wzorem druku ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną. Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczynane jest bowiem zawsze na wniosek. Powinny być do niego dołączone dokumenty lub oświadczenia potwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie świadczenia. Informację o tym, jakie załączniki są obowiązkowe w danym przypadku, można uzyskać w każdej jednostce ZUS. Tam też można otrzymać gotowe formularze. Datę urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego, zgonu, stopień pokrewieństwa oraz fakt przysposobienia pracodawca ustala na podstawie dowodu osobistego albo wyciągu z akt stanu cywilnego, sporządzając notatkę lub odpis. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Renta rodzinna przysługuje także uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne. W takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na pracodawcach spoczywa obowiązek przygotowania i złożenia wniosku o rentę rodzinną w imieniu osób uprawnionych. Dostarczenie wymaganych załączników należy do zainteresowanych otrzymaniem renty.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Dziedziczenie prawa do emerytury

  Emerytura po mężu. Czy istnieje coś takiego? Czy starsza osoba, która ma małą emeryturę dziedziczy prawo do emerytury po współmałżonku?

 • Ubezpieczenie wypadkowe a działalność gospodarcza

  Prowadzę działalność gospodarczą - gabinet kosmetyczny. W kwietniu ubiegłego roku uległem wypadkowi w pracy. Czy z tego tytułu jako osobie fizycznej należy się jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza a renta po zmarłym mężu

  Zmarł mój mąż, który był dłużnikiem. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Dostaję po mężu rentę. Czy komornik może zająć tą rentę w ramach spłacania długów męża?

 • Wygaśnięcie prawa do renty rodzinnej

  Osoba studiująca, posiadająca rentę rodzinną po zmarlym ojcu, w dniu 04 września 2004 r. kończy 25 lat. Czy w tym dniu jest ona już na piątym ostatnim roku studiów (zaliczone wszystkie egzaminy przed wakacjami) i w związku z tym będzie jeszcze przez rok otrzymywać rentę rodzinną?

 • Ponowne małżeństwo a renta rodzinna

  Moja matka z moim ojcem rozwiodła się, gdy miałem 7 lat. Mój ojciec od 13 lat nie żyje. Później moja matka wyszła za mąż po raz drugi, zmieniła nazwisko i z drugim mężem zadłużyła się w banku z kredytem odnawialnym oraz w innych bankach. Jej drugi mąż zmarł. Kredyty pozostały do spłaty i figurują na zmarłego i na moją matkę. Matka dalej żyjąc już samotnie zadłuża się, wszystkie umowy, które banki jej przesyłają, niszczy. Mam dwie córki w wieku 21 lat i 19 lat. Rodzina czyli ja i dwie córki wraz z żoną, podjedliśmy decyzję, że zrzekamy się jej spadku czyli aktywów i pasywów w związku z tym mam kilka pytań. Moja matka dostaje rentę rodzinną po zmarłym ojczymie. Matka pracowała, ale wybrała rentę rodzinną po zmarłym ojczymie. Teraz znowu chce wyjść za mąż za nowego konkubenta. Konkubent jeszcze pracuje. Czy Matce w takim układzie ZUS zabierze rentę rodzinną? Czy po wyjściu matki powtórnie za mąż, nie będę odpowiadał za jej długi w banku jeżeli nie odrzucę spadku czy tylko będzie odpowiadał jej konkubent- czyli już jej mąż?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.