Logowanie

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

W razie braku porozumienia każdy z rodziców, który nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, może wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - wzór takiego wniosku podajemy poniżej. Wniosek rozpatrywany jest przez sąd rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy postępowanie, czyli dziecka, i kończy się wydaniem postanowienia zastępującego decyzję woli rodziców z powodu istniejących między nimi rozbieżności.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Treść wniosku do sądu rodzinnego

  Jak sporządzić wniosek do Sądu Rodzinnego o uczestnictwo ojca dziecka w terapii psychologicznej dziecka, gdyż strony są tak skłócone że nie są w stanie się komunikować? Obydwie strony mają pełną władzę rodzicielską.

 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

  Od kilku lat mieszkam wraz z małoletnim synem z pierwszego małżeństwa w Austrii. Teraz dostaliśmy zgodę władz austriackich na zmianę obywatelstwa pod warunkiem zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Aby złożyć dokumenty w konsulacie muszę przedstawić stosowne postanowienie sądowe dotyczące dziecka, gdyż w wyroku sądowym widnieje następujące sformułowanie: "wykonanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem powierza się matce ograniczając władzę rodzicielską ojca do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dziecka". Jednocześnie ojciec dziecka prawdopodobnie posiada nadal obywatelstwo hinduskie i odmawia przedstawienia stosownych dokumentów personalnych (mieszka w Polsce). Co ma w takiej sytuacji zawierać pozew sądowy, aby dziecko mogło zostać objęte powyższym postępowaniem?

 • Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

  Strony są po rozwodzie. Rozwód jest prawomocny. Strony posiadają dziecko 8 letnie. Oboje posiadają władzę rodzicielską, z tym, że miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka uczęszcza z dzieckiem na terapię psychologiczną. Jako ojciec dziecka, który ma pełnię władz rodzicielskich chcę uczestniczyć w terapii dziecka. W jaki sposób formalnie o to wystąpić? Strony są bardzo silnie skłócone i między stronami istnieje silna nienawiść uniemożliwiająca jakiekolwiek porozumienie! Chodzi mi głównie o kontakt z psychologiem.

 • Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

  Proszę o pomoc w sprawie wyjazdu dzieci za granice kraju. Ja pracuję poza Polską i chcę zabrać do siebie dzieci na stałe. Jestem po rozwodzie, ale nie mam kontaktu z ojcem dzieci i nie wiem gdzie przebywa. Eksmąż nie płaci na dzieci alimentów(mimo wyroku) i nie ma z nimi również kontaktu. Wiem, że załatwia to sąd rodzinny, ale nie mam możliwości być na każde wezwanie. Moja siostra jest upoważniona notarialnie do reprezentowania mnie w każdej sprawie. Jak długo trwa taka sprawa? Co należy złożyć w sądzie żeby taka sprawa się rozpoczęła?

 • Opieka nad dzieckiem a sprawa o rozwód

  Czy matka może wyjechać z dzieckiem w czasie postępowania w sprawie rozwodu bez zgody ojca? Chodzi o wyjazd na terenie Polski związany z miejscem pracy.

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.