Logowanie

Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

Zgodnie z przepisem art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Istotnymi sprawami w rozumieniu art. 97 § 2 mogą być jedynie sprawy dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, a więc sprawy dziecka, a nie sprawy jego rodziców. Sąd opiekuńczy może wydać rozstrzygnięcie na podstawie art. 97 § 2 tylko wtedy, gdy istnieje brak porozumienia między rodzicami, którym przysługuje władza rodzicielska. Rolą sądu opiekuńczego jest tu nakłanianie rodziców do uzgodnienia stanowisk, czego efektem powinno być doprowadzenie do porozumienia między rodzicami. Oczywiście, jeżeli do porozumienia nie dojdzie, konieczne może być wydanie przez sąd stosownego orzeczenia.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Treść wniosku do sądu rodzinnego

  Jak sporządzić wniosek do Sądu Rodzinnego o uczestnictwo ojca dziecka w terapii psychologicznej dziecka, gdyż strony są tak skłócone że nie są w stanie się komunikować? Obydwie strony mają pełną władzę rodzicielską.

 • Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

  Od kilku lat mieszkam wraz z małoletnim synem z pierwszego małżeństwa w Austrii. Teraz dostaliśmy zgodę władz austriackich na zmianę obywatelstwa pod warunkiem zrzeczenia się polskiego obywatelstwa. Aby złożyć dokumenty w konsulacie muszę przedstawić stosowne postanowienie sądowe dotyczące dziecka, gdyż w wyroku sądowym widnieje następujące sformułowanie: "wykonanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem powierza się matce ograniczając władzę rodzicielską ojca do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dziecka". Jednocześnie ojciec dziecka prawdopodobnie posiada nadal obywatelstwo hinduskie i odmawia przedstawienia stosownych dokumentów personalnych (mieszka w Polsce). Co ma w takiej sytuacji zawierać pozew sądowy, aby dziecko mogło zostać objęte powyższym postępowaniem?

 • Uczestnictwo rodziców w terapii dziecka

  Strony są po rozwodzie. Rozwód jest prawomocny. Strony posiadają dziecko 8 letnie. Oboje posiadają władzę rodzicielską, z tym, że miejsce pobytu dziecka jest przy matce. Matka uczęszcza z dzieckiem na terapię psychologiczną. Jako ojciec dziecka, który ma pełnię władz rodzicielskich chcę uczestniczyć w terapii dziecka. W jaki sposób formalnie o to wystąpić? Strony są bardzo silnie skłócone i między stronami istnieje silna nienawiść uniemożliwiająca jakiekolwiek porozumienie! Chodzi mi głównie o kontakt z psychologiem.

 • Zgoda sądu na wyjazd dzieci za granicę

  Proszę o pomoc w sprawie wyjazdu dzieci za granice kraju. Ja pracuję poza Polską i chcę zabrać do siebie dzieci na stałe. Jestem po rozwodzie, ale nie mam kontaktu z ojcem dzieci i nie wiem gdzie przebywa. Eksmąż nie płaci na dzieci alimentów(mimo wyroku) i nie ma z nimi również kontaktu. Wiem, że załatwia to sąd rodzinny, ale nie mam możliwości być na każde wezwanie. Moja siostra jest upoważniona notarialnie do reprezentowania mnie w każdej sprawie. Jak długo trwa taka sprawa? Co należy złożyć w sądzie żeby taka sprawa się rozpoczęła?

 • Opieka nad dzieckiem a sprawa o rozwód

  Czy matka może wyjechać z dzieckiem w czasie postępowania w sprawie rozwodu bez zgody ojca? Chodzi o wyjazd na terenie Polski związany z miejscem pracy.

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.