Logowanie

Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze. Zasiedzenie stwierdza sąd w postępowaniu nieprocesowym. Orzeczenie sądu jest podstawą do wpisu w księdze wieczystej. Wniosek musi spełniać wymagania stawiane pismom procesowym i być należycie opłacony.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia na spadkodawcę

  Złożyłem wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia na moją babcię, która władała samoistnie posesją do 1993 roku do chwili śmierci przez 45 lat. Wiem, że istnieją jeszcze inni współwłaściciele którzy zmarli, a po nich rodzina nie ma przeprowadzonego stwierdzenia nabycia tych części. Sąd pewnie napisze pod ich adresy wezwania na sprawę i na sprawie pojawią się ich spadkobiercy. Czy wtedy Sąd może odmówić stwierdzenia zasiedzenia na moją babcię? Czy ze względu na tak długi okres posiadania 45 lat nie będzie brał ich roszczeń pod uwagę?

 • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

  Jakie elementy powinien zawierać wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości?

 • Wniosek spadkobiercy o zasiedzenie

  Czy spadkobierca może wystąpić z wnioskiem do sądu, że spadkodawca nabył tytuł własności do nieruchomości przez zasiedzenie?

 • Zasiedzenie a samowola budowlana

  Czy na zasiedzenie wpływa samowola budowlana?

 • Istota zasiedzenia nieruchomości

  Jaka jest istota zasiedzenia nieruchomości?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu

  Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę albo na mocy ustawy albo na mocy testamentu. Domniemywa się, że osoba, która uzyskała (...)

 • Wniosek o stwierdzenie zgonu

  Wszczęcie postępowania o stwierdzenie zgonu jest uzasadnione w wypadku kumulatywnego wystąpienia dwu przesłanek, a mianowicie, gdy akt zgonu osoby nie został sporządzony (...)

 • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

  Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.