Logowanie

Wniosek o stwierdzenie zgonu

Wszczęcie postępowania o stwierdzenie zgonu jest uzasadnione w wypadku kumulatywnego wystąpienia dwu przesłanek, a mianowicie, gdy akt zgonu osoby nie został sporządzony oraz gdy śmierć tej osoby jest niewątpliwa. Śmierć jest niewątpliwa wówczas, gdy znany jest fakt, miejsce oraz czas zgonu. Nie jest wymagane, aby istnieli świadkowie śmierci, wystarczy, że okoliczności konkretnego wypadku uzasadniają pełne przekonanie o zgonie określonej osoby. Wniosek o stwierdzenie zgonu może być zgłoszony w każdym czasie. W postanowieniu stwierdzającym zgon podać należy dokładną datę zgonu, a jeśli ta nie jest znana w 100% przyjmuje się chwilę najbardziej prawdopodobną.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Sądowe stwierdzenie śmierci osoby

  W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, sąd wezwał do podania imion i nazwisk oraz miejsc zamieszkania następców prawnych spadkobierczyni oraz złożenie odpisów aktu zgonu w przypadku, gdy któryś z nich nie żyje. Jak uzyskać akt zgony osoby, o której nie wiemy gdzie umarła, ale wiemy, że nie żyje? Czy ta okoliczność może być potwierdzona zeznaniami świadków, czy konieczny jest odpis aktu zgonu?

 • Karta zgonu

  Zakład Medycyny Sadowej wystawił Kartę Zgonu córki mojego konkubenta, wpisując błędną datę urodzenia, co zostało następnie powielone w Akcie Zgonu. W jaki sposób dokonać korekty w Akcie Zgonu? W Urzędzie Stanu Cywilnego otrzymaliśmy informację, że może być ona dokonana po korekcie w Karcie Zgonu. Do kogo się zwrócić w tej sprawie ze stosownym wnioskiem do Zakładu Medycyny Sądowej czy do Prokuratury? Co to znaczy, że :"Jeśli jednak brak jest takich dokumentów to może być ona ustalona w oparciu o inne dowody."

 • Ogłoszenie testamentu, stwierdzenie nabycia spadku

  Czy do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku można dołączyć testament, czy też najpierw należy złożyć wniosek o jego otwarcie i ogloszenie? Jeśli testament dołącza się do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, to czy sąd otwiera go i ogłasza automatycznie w czasie rozprawy spadkowej? Czy nie wydłuża to postępowania?

 • Sprostowanie aktu zgonu

  Jaki przepis prawa przewiduje, iż: "W sprawach sprostowania orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego"?

 • Właściwość urzędu stanu cywilnego

  Przeprowadzam sprawę o zniesienie współwłasności i dział spadku. W sprawie wyszło, że współwłaścicielami mogą być osoby i ich zstępni. Nie są oni zainteresowani przeprowadzeniem spraw. Muszę zrobić to ja. Jak przeprowadzić postępowanie po cioci (siostra matki), która była bezdzietna mężatką? Jej mąż zmarł przed nią. Ciocia miała 3 braci i 2 siostry - wszyscy nie żyją. Czy wystarczy dołączenie aktów zgonów braci i sióstr, czy męża akt zgonu też wystarczy? Rozumiem, że to oni (rodzeństwo) będą spadkobiercami ustawowymi. Do kogo wystąpić o akty zgonu? W miejscu urodzenia, czy zgonu? Czy potrzebny jest akt małżeństwa cioci (z około 1920 roku), gdzie on może być?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.