Logowanie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Jeżeli przepisy prawa lub postanowienia układu zbiorowego pracy albo porozumienia w sprawie zakładowego systemu wynagradzania przewidują wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze stosunku pracy, okresów zatrudnienia w innych zakładach pracy, do stażu tego pracownik może doliczyć między innymi okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka. Celem doliczenia tego okresu do stażu pracy, pracownik winien przedłożyć stosowne zaświadczenie, które wydają właściwe urzędy gminy na wniosek zainteresowanego. Wniosek wolny jest od opłat skarbowych.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


  • Udokumentowanie pracy w gospodarstwie rolnym

    Pracownik otrzymał nagrodę jubileuszową 25 lecia pracy w październiku 2004 r. W styczniu 2006 r. przedłożył wniosek i oświadczenie ze od 03.1970 (od 16 roku życia) do 09.1979 r. (ukończenia studiów) był zameldowany w gospodarstwie rolnym rodziców i wnosi o zaliczenie tego okresu do stażu pracy oraz wypłacenie nagrody jubileuszowej za 30 lecie i 35 lecie wraz z należnymi odsetkami. Na potwierdzenie powyższego załączył oświadczenia 2 świadków. Gospodarstwo zostało przekazane przez rodziców na rzecz pracownika i jego siostry w 1991 r. Pracownik jest lekarzem i od czasu ukończenia studiów we wrześniu 1979 r. pracuje w ZOZ w miejscowości w której jest zameldowany a oddalonej od gospodarstwa o ponad 100 km. Zakład pracy nie posiada dowodów zatrudnienia wnioskodawcy w gospodarstwie rolnym. Pracownik składał w kadrach jedynie dowody zatrudnienia w ZOZ. Czy zakład pracy jest zobowiązany uznać roszczenia w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. wypłacić nagrodę jubileuszową za 30 lecie? Co to znaczy "objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście"?

  • Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

    Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca w gospodarstwie rolnym rodziców, wynikająca z zaświadczenia opisanego na wstępie?

  • Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym

    Czy są jakieś uregulowania, które mówią, że dziecko które uczy się, dojeżdża do szkoły i pracuje w gospodarstwie rodziców może okres pracy zaliczyć do okresu, który dawałby prawo do emerytury? Czy jest mowa o odległości do szkoły? Jaka odległość od szkoły wyklucza możliwość pracy w gospodarstwie w wymiarze przekraczającym połowę normalnego wymiaru?

  • Praca w gospodarstwie rolnym rodziców a staż pracy

    Pracownica zatrudniona w szpitalu od ukończenia 16 roku życia dojeżdżając do szkoły pracowała w gospodarstwie rodziców w latach 1988-1995. Z powodu braku dokumentacji pracy, w miejscowym urzędzie gminy dwóch świadków potwierdziło fakt jej pracy w gospodarstwie w tym okresie. W 2000 r. pracownica przejęła w drodze darowizny część gospodarstwa rodziców o pow. 0,49 ha (drugą część o pow. 0,83 ha przejął jej brat). W 2002 r. zakupiła jeszcze 1 ha ziemi. W chwili obecnej pracownica złożyła wniosek o zaliczenie do stażu pracy w swoim zakładzie okresu pracy w gospodarstwie rodziców potwierdzony zeznaniami świadków (7 lat). Czy okres pracy w rolnictwie w tej sytuacji może być zaliczony do stażu pracy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie?

  • Praca w gospodarstwie rolnym a wymiar urlopu

    Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dostarczył mi świadectwo ukończenia ZSZ. Ma 3-letni staż pracy u innego pracodawcy. Dostarczył również dokument poświadczający, że jest właścicielem gospodarstwa i ziemi od 4 lat. Domaga się wyższego wymiaru urlopu czyli 26 dni. Czy do ustalenia wymiaru urlopu również wliczamy prowadzenie gospodarstwa?

zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.