Logowanie

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny strona może żądać udzielenia zabezpieczenia. Może być ono udzielone zarówno przed wszczęciem postępowania jak i w jego toku. Sąd może udzielić zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jeżeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił. Wzór wniosku o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania zawiera obok niezbędnych elementów tego pisma procesowego, przykładową sytuację uzasadniającą wniosek i dowody, które ją poświadczają oraz komentarz.

W celu pobrania dokumentu wykup usługę "Dostęp do wzorów dokumentów"

Jeżeli masz już wykupioną usługę

* kod otrzymany przez sms (6 znaków)

Aby otrzymać kod, wyślij SMS pod jeden z niżej podanych numerów

Dostęp do 1 dokumentu cena 6,15zł

Wyślij SMS na numer: 7568, w treści wpisując EPD

Dostęp do 3 dokumentów cena 11,70zł

Wyślij SMS na numer: 7968, w treści wpisując EPD

Dostęp do 10 dokumentów cena 30,75zł

Wyślij SMS na numer: 92568, w treści wpisując EPD

regulamin

instrukcja obsługi SMS

Po wysłaniu SMS'a otrzymasz odpowiedź zawierającą specjalny kod dostępu, który należy wpisać w okienku logowania. Kod umożliwia przeglądanie wszystkich treści w portalu e-prawnik.pl

Zapoznaj się z regulaminem usługi. Aby skorzystać z usługi musisz mieć poprawnie skonfigurowaną obsługę plików cookie.

Wysyłając SMS na w/w numery wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany numer telefonu komórkowego.

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Zwrot kosztów zabezpieczenia roszczenia

  Czy mogę skutecznie domagać się od dłużnika zwrotu kosztów, jakie poniosłem wnosząc o zabezpieczenie roszczenia oraz w wyniku samego zabezpieczenia? A czy przysługuje mi jakiś zwrot kosztów, gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie (po wcześniejszym uiszczeniu 30 zł w znakach sądowych i po uiszczeniu 1/5 wartości roszczenia, w zakresie którego wnoszę o zabezpieczenie)?

 • Wniosek o zabezpieczenie

  Zamierzam złożyć wniosek o zabezpieczenie poprzez wydanie zakazu zbywania nieruchomości gruntowej i dokonanie wpisu do KW i jednocześnie poprosić sąd o wyznaczenie 12 dniowego terminu na złożenie wniosku o zasiedzenie tej nieruchomości. Czy sąd zażąda opłaty wpisu sądowego przed wydaniem postanowienia o zabezpieczeniu czy po, dopiero po złożeniu wniosku o zasiedzenie? Czy postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne i w jaki sposób traci swą moc w przypadku nie złożeniu wniosku o zasiedzenie w terminie? Czy sąd wydaje jakieś nowe postanowienie w tej kwestii?

 • Drugi wniosek o zabezpieczenie w tej samej sprawie

  Powód uzyskał prawomocny wyrok oraz klauzulę jego wykonalności. Pozwany wystąpił o ponowne wszczęcie postępowania podając argumenty, które za tym przemawiały. Jednocześnie zwrócił się o zabezpieczenie swoich interesów poprzez wstrzymanie egzekucji lub wpłacenie zabezpieczenia. Sąd odmówił zabezpieczenia uzasadniając to brakiem argumentacji ze strony zgłaszającego. Przed ponownym wszczęciem postępowania zarządził przesłuchanie stron, które odbyło się i na którym pozwany przedstawił swój punkt widzenia, który wydaje się, że sąd podziela. Czy w tym przypadku pozwany będzie mógł ponownie wnioskować o zabezpieczenie swoich interesów poprzez wpłatę zabezpieczenia lub wstrzymanie egzekucji?

 • Zabezpieczenie powództwa o zapłatę

  W jaki sposób w procesie cywilnym osoba wnosząca powództwo wzajemne o zapłatę równowartości samochodu z chwili zatrzymania może wnosić o zabezpieczenie powództwa o zapłatę? Czy będzie to korzystne dla wnoszącego? Czy są jakieś koszty związane z takim wnioskiem? Czy sąd ustosunkuje się do takiego wniosku postanowieniem, czy może go w ogóle nie rozpatrywać?

 • Zabezpieczenie roszczenia

  Firma wystąpiła o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd nakazał pozwanemu zapłatę kwoty 116.500,00 z odsetkami ustawowymi od 1 lipca 2003 r. oraz kwotę 5.471,30 tytułem kosztów procesu. Firma chce uzyskać sądowe zabezpieczenie na te kwoty. Jakie będą koszty wpisu sądowego? Od czego i jak należy je wyliczać? Czy można wystąpić o zabezpieczenie, jeżeli dłużnik wniósł zarzuty do nakazu? Czy wówczas koszty wpisu są inne?

NULL
zamów dokument

Dokumenty

Sekcja "dokumenty" zawiera bazę 928 wzorów, umów, pism, formularzy, oraz wiele innych niezbędnych dokumentów zarówno dla osób prywatnych jak i firm i instytucji

Podobne wzory dokumentów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.